89689-0-functionari

Posturi.gov.ro este platforma electronică ce face publice locurile de muncă vacante din aparatul administrativ. Iată lista locurilor de muncă disponibile în judeţul Neamţ:

Inspector debutant la CJ Neamţ:  “Consiliul Judeţean Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuție vacantă de inspector, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Serviciului Buget al Direcției Generale Buget-Finanțe. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 27 noiembrie 2013: termenul limită pentru depunerea dosarelor; 10 decembrie 2013, ora 10: proba scrisă; data interviului se va comunica ulterior”

Consilieri şi inspectori (4 posturi) la Primăria Municipiului P-Neamţ: “Primăria Municipiului Piatra-Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante după cum urmează:

consilier, clasa I, gradul profesional superior – Serviciul Financiar Contabil;

inspector, clasa I, gradul profesional principal – Serviciul Financiar Contabil;

inspector, clasa I, gradul profesional principal – Serviciul Protecție Socială, Direcția de Asistență Socială;

inspector, clasa I, gradul profesional principal – Biroul Public Comunitar Local de Evidență Persoanelor.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

consilier, clasa I, gradul profesional superior – Serviciul Financiar Contabil:

studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe economice;

vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minimum 9 ani.

inspector, clasa I, gradul profesional principal – Serviciul Financiar Contabil:

studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe economice;

vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minimum 5 ani.

inspector, clasa I, gradul profesional principal – Serviciul Protecție Socială, Direcția de Asistență Socială:

studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minimum 5 ani.

inspector, clasa I, gradul profesional principal – Biroul Public Comunitar Local de Evidență Persoanelor:

studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

cunoștințe operare calculator;

vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

29 noiembrie 2013, ora 10:00: proba scrisă;

data și ora interviului vor fi comunicate ulterior”

De asemenea disponibile mai sunt şi două posturi de inspectori debutant şi principal la Primăria Municipiului Roman, un post de secretar al comunei Dulceşti şi un altul de consilier asistent în comuna Ion Creangă. (I. HAGI-STAN)