Astazi, ultima zi pentru declaratiile fiscale obligatorii

* lista obligaţiilor fiscale restante

Luna aceasta, contribuabilii nemţeni trebuie să ştie că vor fi chemaţi mai devreme la Fisc. Pentru că e ultima lună din an, data limită până la care trebuie depuse principalele declaraţii fiscale s-a modificat. Astfel, potrivit Codului fiscal, 20 decembrie este ultima zi în care se înregistrează aceste date. Conform calendarului stabilit de Fisc, până pe 20 decembrie 2013 trebuie depuse:

 • Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat: Formularul 100 (format electronic);
 • Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate (Formularul 112) pentru luna noiembrie;
 • Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de persoanele fizice care desfăşoară activitate în Romania şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în Romania pentru luna noiembrie (Formularul 224);
 • Decontul de taxă pe valoarea adaugată (Formularul 300);
 • Decontul special de taxă pe valoarea adaugată pentru luna noiembrie (Formularul 301);
 • Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată (Formularul 307);
 • Declaraţia privind taxa pe valoarea adaugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) ? e) din Codul fiscal (Formularul 311);
 • Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare de bunuri pentru luna noiembrie (Formularul 390 VIES);
 • Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din C.F.) (Formularul 394);
 • Chestionarul pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România;

Tot până pe 20 decembrie anul curent trebuie să se facă şi următoarele plăţi:

 • Plata impozitului pe reprezentanţă, tranşa a II-a;
 • Plăţile anticipate privind impozitul pe venit aferente trim. IV 2013;
 • Plata impozitului reţinut la sursă în noiembrie;
 • Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, aferentă trimestrului IV;
 • Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc, aferenta trimestrului următor;
 • Plata taxei pentru licenţă de organizare a jocurilor de noroc, aferentă anului 2014;

Impozite datorate bugetului de stat:

 • impozitul pe ţiţeiul şi gazele naturale din producţia internă;
 • impozitul pe veniturile nerezidenţilor;
 • impozitul pe salarii (OP separat pentru Sediu Social şi fiecare sediu secundar, dacă este cazul);
 • impozitul pe veniturile din activităţi independente, cu regim de reţinere la sursă;
 • impozitul pe veniturile din dividende plătite în luna octombrie 2013;
 • impozitul pe veniturile din dobânzi;
 • impozitul pe alte venituri din investiţii;
 • impozitul pe veniturile din pensii;
 • impozitul pe veniturile din premii şi jocuri de noroc;
 • impozitul pe veniturile din alte surse;

De asemenea, se face şi plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă; aceasta o fac plătitorii de următoarele venituri:

 • din drepturi de proprietate intelectuală;
 • din contracte/convenţii civile şi de agent: expertiza contabilă şi

tehnică, judiciară şi extrajudiciară;

 • obţinute de o persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică;
 • din premii şi jocuri de noroc;
 • obţinute de nerezidenţi;
 • din alte surse.

Lista contribuţiilor datorate bugetului asigurărilor de stat şi fondurilor speciale:

 • contribuţia de asigurări sociale (pensie);
 • contribuţia la asigurările sociale de sănătate;
 • contribuţia la fondul pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate;
 • contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj;
 • contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
 • contribuţia la Fondul de mediu;
 • Accize.

Ioana HAGI-STAN