pietricica turism

 

onrcPreședintele Klaus Iohannis a promulgat un proiect de lege care modifică multe dintre prevederile legii Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului. În plus, noile prevederi legale modifică și Legea societăților comerciale, prin introducerea de noi motive pentru care o societate poate fi dizolvată. Aceste prevederi intră în vigoare la 3 zile după ce textul legii va fi publicat în Monitorul Oficial.

Practic, la cererea oricarei persoane interesate, precum si a Oficiului Național al Registrului Comerțului, tribunalul va putea pronunța dizolvarea societății în cazul în care:

societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot întruni;

– acționarii/asociații au disparut ori nu au domiciliul cunoscut ori rețedința cunoscută;

nu mai sunt indeplinite condițiile referitoare la sediul social, inclusiv ca urmare a expirarii duratei actului care atesta dreptul de folosința asupra spațiului cu destinatie de sediu social ori transferului dreptului de folosință sau proprietate asupra spațiului cu destinație de sediu social;

a încetat activitatea societății sau nu a fost reluată activitatea după perioada de inactivitate temporară, anunțată organelor fiscale și inscrisa în registrul comerțului, perioadă care nu poate depași 3 ani de la data înscrierii în registrul comerțului;

societatea nu și-a completat capitalul social, în condițiile legii;

societatea nu și-a depus situațiile financiare anuale, și, după caz, situațiile financiare anuale consolidate, precum și raportarile contabile la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în termenul prevăzut de lege, dacă perioada de întarziere depășeste 60 de zile lucratoare;