0:00

Hipermarket-urile şi mall-urile mai sigure decât cluburile! Ce spune legea?, ZCH NEWS - sursa ta de informațiiLocuitorii judeţului Neamţ sunt în siguranţă când se află la cumpărături, şi nu când se distrează prin cluburi. Conform precizărilor făcute de lt. col Mihai Mitrea, şeful Inspecţiei de prevenire din cadrul ISU Neamţ, toate marile magazine (Kaufland, Lidl, Dedeman, Praktiker etc) îndeplinesc criteriile de siguranţă în caz de incendiu: „Toate sunt construite după anul 2007 şi au sisteme de alarmare, detectoare, rezerve de apă şi hidrante interioare, deci au toate dotările în caz de situaţie de urgenţă”.

Astăzi, 5 noiembrie, angajaţii Inspecţiei de prevenire au studiat Hotârărea de Guvern 915/2015 pentru a vedea în ce condiţii pot închide cluburile şi discotecile care nu au autorizaţii de securitate la incendiu. Această măsură nu se aplică decât spaţiilor mai mari de 200 mp, unde se desfăşoară activităţi de comerţ, cultură sau turism, deci şcolile şi bisericile ies din discuţie. Neregulile pentru care se poate dispune oprirea temporară a funcţionării sunt menţionate la articolele 2 şi 3 din HG 915/2015, al cărei text îl reproducem integral. (C. MIRCEA)

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

HGR 915/2015

privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcționării ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerinței de securitate la incendiu în ceea ce privește periclitarea vieții ocupanților și forțelor de intervenție, neasigurarea stabilității elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului și fumului în interiorul edificiului și la vecinătăți

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 44 pct. VI din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. —în sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

 1. a) desființare— demolare, dezafectare sau dezmembrare totală, precum și orice alte lucrări asemenea, a unor elemente de construcție sau, după caz, a instalațiilor aferente acestora;
 2. b) lucrări de modificare— lucrări definite în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării

lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 1. c) clădire ori spațiu amenajat în clădire cu destinația de comerț— baruri, cluburi, discoteci, restaurante, centre comerciale, magazine și supermagazine;
 2. d) clădire ori spațiu amenajat în clădire cu destinația de cultură— teatre, cinematografe, săli polivalente, săli de

spectacole sau altele asemenea, destinate sau deschise participării publicului;

 1. e) clădire ori spațiu amenajat în clădire cu destinația de turism— hoteluri, moteluri, hosteluri, vile turistice, cabane turistice, pensiuni;
 2. f) nivel de stabilitate la incendiu/grad de rezistență la foceste capacitatea globală a construcției sau a compartimentului de incendiu de a răspunde la acțiunea unui incendiu standard.

Art. 2. — (1) Dispunerea măsurii complementare de oprire a funcționării ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor, autorizate din punctul de vedere al securității la incendiu, cu aria desfășurată mai mare de 200 mp, având destinația de comerț, cultură sau turism, se realizează în oricare dintre următoarele situații:

 1. a) depășirea cu mai mult de 10% a numărului de utilizatori pentru care s-a acordat autorizația de securitate la incendiu;
 2. b) depășirea numărului de niveluri supraterane față de valoarea de referință admisă pentru clădirile cu nivelul V de stabilitate la incendiu/gradul de rezistență la foc;
 3. c) desființarea unei căi de evacuare atunci când, potrivit reglementărilor tehnice specifice, se impun două sau mai multe căi de evacuare, în concordanță cu valoarea de referință;
 4. d) reducerea prin elemente de construcție, cu mai mult de 25% din valoarea de referință a înălțimii/lățimii căilor de evacuare, în condițiile în care deficiența nu poate fi înlăturată pe timpul controlului;
 5. e) desființarea instalațiilor/sistemelor de stingere a incendiilor ori de detectare, semnalizare și avertizare a incendiului;
 6. f) desființarea instalațiilor/sistemelor de desfumare ori a instalațiilor de iluminat de securitate pentru evacuare.

(2) Valorile de referință pentru criteriile prevăzute la alin. (1) sunt cele cuprinse în documentațiile tehnice aferente autorizațiilor de securitate la incendiu, emise de inspectoratele pentru situații de urgență județene sau, după caz, de Inspectoratul pentru Situații de Urgență București—Ilfov, denumite în continuare inspectorate pentru situații de urgență, raportate la cerințele reglementărilor tehnice indicate în documentația ce a stat la baza obținerii autorizației.

Art. 3. — (1) Dispunerea măsurii complementare de oprire a funcționării ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor care nu au autorizație de securitate la incendiu, în condițiile legii, și care au aria desfășurată mai mare de 200 mp, având destinația de comerț, cultură sau turism, se realizează în oricare din următoarele situații:

 1. a) depășirea numărului maxim de utilizatori pentru baruri, cluburi, discoteci și restaurante cu mai mult de 10% din valoarea de referință;
 2. b) depășirea numărului de niveluri supraterane față de valoarea de referință admisă pentru clădirile cu nivelul V de stabilitate la incendiu/gradul de rezistență la foc;
 3. c) neasigurarea numărului minim de căi pentru evacuare față de valoarea de referință;
 4. d) reducerea prin elemente de construcție, cu mai mult de 25% din valoarea de referință a înălțimii/lățimii căilor de evacuare, în condițiile în care deficiența nu poate fi înlăturată pe timpul controlului;
 5. e) neechiparea cu instalații de stingere a incendiilor ori de detectare, semnalizare și avertizare a incendiului, în concordanță cu valoarea de referință;
 6. f) neechiparea cu instalații/sisteme de desfumare ori instalații de iluminat de securitate pentru evacuare, în concordanță cu valoarea de referință;
 7. g) categorii de construcții sau amenajări la care nu au fost identificate data realizării documentației tehnice de autorizare a lucrărilor de construcții sau momentul punerii în funcțiune.

(2) Valorile de referință pentru criteriile prevăzute la alin. (1) lit. a)—f) sunt cele cuprinse în reglementările tehnice specifice în vigoare la data realizării documentației tehnice de autorizare a lucrărilor de construcții sau la momentul punerii în funcțiune.

(3) La solicitarea inspectoratelor pentru situații de urgență, autoritățile competente în emiterea autorizațiilor de construire sunt obligate să pună la dispoziție documentele care au stat la baza emiterii acestora, inclusiv datele și informațiile privind elementele de identificare ale construcției, data și numărul autorizației, denumirea lucrărilor executate, precum și data realizării documentației tehnice de autorizare a construcțiilor.

Art. 4. — Constatarea situațiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) și art. 3 alin. (1) lit. a) se face de către personalul inspectoratelor pentru situații de urgență, cu sprijinul, după caz, al personalului desemnat din cadrul Poliției Române sau Jandarmeriei Române.

Art. 5. — (1) Oprirea funcționării ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor se realizează până la obținerea autorizației de securitate la incendiu.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în situația prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. a), măsura complementară de oprire a funcționării ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor se dispune pentru o perioadă de 60 de zile calendaristice de la data comunicării procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul finanțelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

București, 3 noiembrie 2015.

Nr. 915.

Articolul precedentStarea răniţilor de la „Colectiv” e staţionară
Articolul următorCJ invită turiştii „Să se bucure de iarnă în Neamţ“
ZCH News
Stiri din Neamt, Bacau, Suceava, Iasi, Botosani, Vaslui. Primul ziar regional din regiunea Nord Est.