Consilierii locali pietreni vor dezbate, în şedinţa ordinară de miercuri, 24 aprilie, majorarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a limitelor amenzilor, cu 4,6%, începând cu anul 2020. Decizia este motivată de necesitatea recuperării “decalajului generat de rata inflaţiei înregistrată în anul 2018, comunicată de către Institutul Naţional de Statistică”.

“Referitor la indexarea impozitelor şi taxelor locale, art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precizează: «(1) În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene. (2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se aplică în anul fiscal următor». Precizăm faptul că, până la sfârşitul anului 2019, se va iniţia un nou proiect de hotărâre, prin care se vor stabili impozitele şi taxele locale aferente anului 2020 (cuantum, modalitate de calcul, facilităţi), urmând ca, la stabilirea cuantumului acestora, să se ţină cont de această indexare. De asemenea, reamintim că indexarea impozitelor şi taxelor locale cu rata inflaţiei este o obligaţie legală a autorităţii deliberative”, se precizează în referatul de aprobare ataşat proiectului de HCL.

Primăria Piatra Neamţ oferă şi tabele cu valoarea estimativă a taxelor şi impozitelor locale începând cu anul 2020:

(M. CONSTANTINESCU)