Gheorghe Asachi

Acum 144 de ani murea la Iaşi unul din cei mai importanţi cărturari români, Gheorghe Asachi (n. 1 martie 1788, Herţa – azi Ucraina  – d. 12 noiembrie 1869, Iaşi).  A fost poet, prozator și dramaturg român, precursor al generației pașoptiste. Gheorghe Asachi a fost unul din întemeietorii nuvelei istorice la noi, a condus numeroase reviste literare, a recuperat de la Lemberg (Polonia), unde studiase în tinerețe, manuscrisul “Ţiganiadei”, epopeea bufă a lui Budai-Deleanu. A fost îndrumător cultural în domenii diverse: teatru, școală, presă, activitate tipografică. Asachi a fost și unul din întemeietorii Academiei Mihăilene. A publicat prima gazetă românească din Moldova, “Albina Românească” (1829), a organizat primele reprezentații teatrale în limba română, în 1816, și a înfiinţat Conservatorul filarmonic dramatic (1836). Traduce și adaptează piese de teatru străine. În poezie, abordează toate speciile lirice: ode, elegii, sonete, imnuri, fabule, meditații, balade, versifică legende  istorice. A scris și nuvele istorice (“Dragoș”, “Petru Rareș”, “Rucsandra Doamna”), care au constituit sursa de inspirație pentru nuvelele lui Negruzzi. În 1830 era Venerabilul unei loji din Iași, iar în 1866 a participat la lucrările Lojii Steaua României, tot din Iași. A fost inițiat în francmasonerie la Milano. A fost o personalitate complexă, îndrumător și animator al vietii artistice și culturale, organizator al școlilor naționale din Moldova, unul din pionierii picturii românești și inițiatorul învățământului artistic în școlile moldovenești. Gheorghe Asachi a avut multe legături cu judeţul Neamţ prin investiţiile sale economice, cea mai cunoscută fiind “moara” de hârtie la Piatra Neamţ, la 8 noiembrie 1841. (N.S.)