pietricica turism

De câtva timp a început recepția la Piața Centrală. Comisia constituită cu acest prilej verifică și evaluează calitatea lucrărilor efectuate de către constructorul Moldocor SA.  Între cei care fac parte din acest “colectiv” se numără specialiști de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, Compania Naţională de Investiţii, Inspectoratul în Construcții Neamț, de la Primăria Piatra Neamț, etc. Printre primii ajunși la acțiunea de recepție la terminarea lucrărilor s-a aflat și viceprimarul Luminița Vîrlan.

Un alt membru al comisiei este Ștefan Vulpe, administratorul special de la CMI Urban pe care l-am întrebat când va fi inaugurată Piața Centrală. Precizând că nu-i actorul principal, Vulpe a declarat că la noi, în România, nu există termene, “dar probabil Piața Centrală se va deschide imediat după Paști, pentru că nici comercianții nu vor să fie strămutați acum deoarece aceasta va fi perioada în care vor vinde și n-au timp să se mute“.

La finalul recepției se va trece la semnarea unui proces-verbal  prin care investitorul, în cazul de față Compania Națională de Investiții, declară că preia Piața Centrală cu sau fără rezerve şi că aceasta poate fi predată Primăriei Piatra Neamț. (Ana MOISE)