festivalul hanurilor tupilati

În perioada 25-27 octombrie 2013, a avut  loc, în localitatea Tupilaṭi, cea de a III-a ediṭie a “Festivalului Hanurilor”. Evenimentul a fost organizat de ANTREC, în parteneriat cu Consiliul Judeṭean Neamţ ṣi Primăria Tupilaṭi, în cadrul proiectului ProMoVal – promovarea valorilor turistice locale prin evenimente. Au participat: profesori universitari, scriitori, critici ṣi istorici literari, cadre didactice din Iaṣi, Piatra Neamṭ, Roman, Târgu Neamṭ, Tazlău. În prima zi manifestarea s-a desfăṣurat sub forma unui simpozion omagial prilejuit de împlinirea a 133 de ani de la naṣterea marelui scriitor clasic român Mihail Sadoveanu ṣi a 80 de ani de la apariṭia romanului „Creanga de aur”. A fost evocată, cu acest prilej, personalitatea prozatorului I. I. Mironescu, originar din Tazlău, prieten cu scriitorul Mihail Sadoveanu. În a doua zi a avut loc o manifestare folclorică, la care au participat mai multe formaţii de muzică populară. Dintre acestea, ansamblul „Floricica de la munte”, din Piatra Neamţ, ansamblul „Ozana” din Târgu Neamţ, împreună cu tinerele soliste Magda Şerban, Mihaela Bălţătescu şi Sânziana Oşlobanu, grupul folcloric „Sânziene” din Târgu Neamţ, o formaţie din Tupilaţi, un grup vocal care interpretează muzică folk, din Piatra Neamţ, şi de la foarte multe şcoli au participat tineri care au interpretat cântece populare. În ultima zi au fost organizate vizite la mănăstirile şi obiectivele turistice din zona Neamţului. (C.T.S.)