Adrian Alui Gheorghe

Ieri, a ieşit de sub tipar prima antologie selectivă a poeţilor oraşului Piatra Neamţ, volum alcătuit de scriitorul Adrian Alui Gheorghe, autor care scrie şi o “prefaţă” lirică. Cele 300 de pagini ale cărţii cuprind biografiile a nouă poeţi,  reprezentativi pentru oraşul Piatra Neamţ, şi câte un grupaj consistent de versuri din creaţia acestora. Cei 9 autori sunt: Adrian Alui Gheorghe, Vasile Baghiu, Aurel Dumitraşcu, Radu Florescu, Gheorghe Hibovschi, Mihai Merticariu, Emil Nicolae, Dorina Ploscaru şi Nicolae Sava. Cartea a apărut cu sprijinul financiar al Consiliului Local Piatra Neamţ. Vom reveni. (N.S.)