0:00

Directorii de școli – experți în management, elevii – cu portofolii, orientare școlară, ZCH NEWS - sursa ta de informațiiMai multe noutăți sunt cuprinse în proiectul legii Educației pentru învățământul preuniversitar, care ar trebui să fie pusă în dezbatere publică astăzi, 13 iulie. Schimbările au fost anunțate de ministrul Sorin Cîmpeanu în conferința de presă de ieri și vizează tot sistemul.

În ce privește conducerile școlilor, urmează să se înființeze corpul managerilor educaționali, care va fi format din mentori pentru management educațional, un organism de specialitate aflat în coordonarea Ministerului Educației. „Scopul este acela de a dezvolta politicile publice în educație dezvoltarea activității de mentorat pentru directorii aflați la început de carieră și are și scopul de a monitoriza și de a respecta principiile etice în managementul școlar. Este specificat în lege posibilitatea de încetare a mandatului unui director de școală în situația în care se constată că nu s-au îndeplinit standardele minimale de calitate”, a precizat ministrul Educației. Apare o nouă funcție, aceea de director administrativ.

Schimbări majore îi așteaptă și pe elevi. Învățământul obligatoriu va cuprinde grupa mică începând cu anul 2030. Parcursul școlar și valorile elevilor au ca scop evaluarea, orientarea, încurajarea, optimizarea învățării, precum și dezvoltarea capacităților de autoevaluare a elevilor. „Evaluarea va fi centrată pe competențe. În plus, este obligatoriu să se ofere feedback în timp real elevilor. Și aceste evaluări vor sta la baza planurilor individuale de învățare”, a spus Sorin Cîmpeanu. Se va înființa Centrul National pentru Curriculum și Evaluare, la 12 luni de la adoptarea prezentei legi. Instituția va realiza o bancă unică de instrumente de evaluare. Pentru copiii care se vor găsi în luna septembrie 2023 în grupa mare a grădiniței: cadrul didactic care asigură educația preșcolarilor trebuie să întocmească un raport de evaluare a competențelor cognitive emoționale și sociale ale copilului. Activitatea didactică pe parcursul clasei pregătitoare va ține cont de constatările acestui raport în sensul adaptării corespunzătoare a fiecărui elev. La finalul clasei pregătitoare și a clasei I, cadrul didactic responsabil trebuie să întocmească un raport descriptiv de evaluare atât dezvoltării fizice socioemoționale cognitive, cât și a limbajului și abilităților de citit, descriere, de calcul matematic, precum și a dezvoltării capacităților și aptitudinilor de învățare. La final al claselor a II-a, a IV-a și a VI-a, elevii vor susține obligatoriu evaluări la „limbă și comunicare” și „matematică”. Rezultatele evaluărilor vor fi folosite pentru realizarea planurilor individualizate ale elevilor de învățare și se comunică părinților. „Foarte important: este obligatoriu să fie trecute în portofoliul educațional al elevului. Acesta a existat și în Legea 1/2011, dar din păcate nu a fost pus în practică niciodată. Viziunea acestei legi cu privire la portofoliul educațional este radical schimbată, este dezvoltată”.

Rezultatele elevilor se exprimă, după caz, în învățământul primar prin calificative anuale unice, pe arii curriculare, cu excepția clasei pregătitoare, unde nu se acorda calificative. În învățământul secundar inferior se acordă note de la 1 la 10, în învățământul secund superior și liceu – la fel. „Prin excepție, la disciplinele care fac parte din ariile curriculare Arte și Educație Fizică și Sport, precum și la alte discipline care pot fi stabilite prin ordin de ministru, se acordă calificative de tip „admis”, „respins” și nu notă de la 1 la 10, cu excepția învățământului vocațional desigur la care rezultatele evaluării se exprimă în continuare cu note de la 1 la 10. Cu alte cuvinte, elevii care vor începe anul școlar după intrarea în vigoare a acestei legi nu vor mai avea calificative de la 1 la 10, pentru disciplinele din ariile curriculare Arte și Educație Fizică. Cel mai devreme în septembrie 2023, pentru că nu este pertinent să sperăm că aceste legi vor fi putea fi adoptate înainte de 5 septembrie 2022. Orientarea școlară și portofoliul personal al elevului sunt lucruri de bază care vor deveni obligatorii la finalul clasei a VIII-a, când consilierul școlar și dirigintele vor avea obligația să emită o recomandare de încadrare în educația secundare superioară”, a adăugat ministrul Educației. La finalul clasei a VIII-a, orientarea școlară va fi obligatorie pentru școală, nu pentru părinți și elevi, dar școala va fi obligată să imite aceste orientări școlare pentru fiecare elev în parte, ele se vor baza pe portofoliul educațional. Portofoliul educațional va cuprinde rezultatele înscrise în catalogul electronic, recomandări de profil și evaluări, diplome si certificate și alte înscrisuri dobândite în diferite contexte in procesul de învățare.

Portofoliul educațional se va utiliza începând cu grupa mijlocie de la grădiniță și va fi obligatoriu pe tot parcursul învățământului preuniversitar.

C.I.

Articolul precedentUn băiețel de 13 ani, tăiat cu toporul la mână, internat la Iași
Articolul următorDezinsecția a fost amânată pentru săptămâna viitoare