pietricica turism

Cei care doresc să fie atestați ca detectivi particulari au ajuns, cu învățatul, pe ultima sută de metri. Examenul va avea loc pe 9 iunie 2017, la ora 10:00, la sediul IPJ Neamț, de pe strada Eroilor, nr. 16, iar ultima zi de depunere a dosarelor este 25 mai. Tematica de examinare stabilită de Inspectoratul General al Poliției Române se regăsește postată la afișierul unității sau poate fi adusă la cunoștința celor interesați, zilnic, în intervalul orar 8:30-9:30, de către ofițerul responsabil din cadrul IPJ Neamț.

Candidatul trebuie să îndeplinească toate condiţiile prevăzute de art. 5 din Legea nr. 329/2003:

  • are cetăţenie română sau cetăţenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European;
  • posedă cel puţin studii medii şi este absolvent a unei şcoli postliceale de detectivi sau a îndeplinit funcţia de poliţist ori lucrător în cadrul unor instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice sau siguranţei naţionale ori este absolventă a unei instituţii de învăţământ superior;
  • este apt din punct de vedere medical;
  • să nu fi fost condamnat pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
  • nu desfăşoară o activitate care implică exerciţiul autorităţii publice;
  • a obţinut avizul inspectoratului de poliţie judeţean sau al Direcţiei generale de poliţie a municipiului Bucureşti, după caz;
  • a promovat examenul de atestare a calităţii de detectiv particular, conform prevederilor art. 7, ori deţine un certificat de calificare în această profesie sau un atestat similar eliberat în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European.

Pentru susţinerea examenului de atestare a calitãţii de detectiv particular, cei interesaţi trebuie să depună la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamt un dosar (tip şină) care să cuprindă următoarele acte: a) cerere; b) curriculum vitae; c) actul de stare civilă, în copie legalizată; d) actul de studii, în copie legalizată; e) actul de absolvire a unui curs de specialitate, în copie legalizată; f) certificate medicale (fișa medicală tip pusă la dispozitie de IPJ Neamt) şi de testare psihologică, eliberate de o unitate sanitarã specializată, respectiv de un laborator autorizat; g) certificat de cazier judiciar; h) declaraţie autentificată din care să rezulte că îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 5 lit. e) din Legea 329/2003; i) dovada achitării tarifului pentru susţinerea examenului de atestare a cunoştinţelor, în suma de 139,27 lei (suma va fi achitată în ziua examenului la casieria IPJ Neamț). (ZCH NEWS)