scriitor

Într-o adresă către prefectul de Neamţ din 29 septembrie 1939, a Casei naţionale REGINA MARIA” Piatra Neamţ, „Secţiunea Centralei C. N. Bucureşti”, recunoscută persoană morală prin Înaltul Decret nr. 2624, publicat în Monitorul Oficial nr. 58 din 29 iulie 1919, delegatul „Comisiunei Monumentelor Istorice pentru judeţul Neamţ”, preotul Constantin Matasă intervenea pe lângă reprezentantul guvernului din această parte de ţară să ajute la recuperarea urmelor trecutului cu ocazia unor lucrări militare:

Cu prilejul lucrărilor militare ce se fac şi în acest judeţ se găsesc pe unele locuri diferite urme din vieaţa de altădată a pământului şi a omului: oase de animale fosilizate, ceramică şi diferite obiecte ce au aparţinut omului preistoric, cum şi urme medievale. În Ardeal, muzeele s-au îmbogăţit cu obiecte de foarte mare interes ştiinţific şi naţional, găsite cu ocazia lucrărilor militare, obiecte, pe care D-nii ofiţeri – înţelegători cu importanţa ce o reprezentau, n-au lăsat să se irosească şi nici să intre în colecţii particulare, ci au dispus să fie predate Muzeelor respective. Sunt informat că în jurul Târgului Neamţ s-au găsit urme preistorice cum şi schelete omeneşti ce pot avea mari mare importanţă documentară; asemenea aici în Piatra, peste vale, s-ar fi găsit oase fosile.

Vă rog frumos Domnule Prefect să binevoiţi a mijloci pe lângă comandamentele respective spre a da dispoziţiile necesare în sensul celor arătate mai sus. Obiectele găsite să fie scoase cu îngrijire şi trimise Muzeului Regional de Arheologie din Piatra N., pe adresa subsemnatului.  Ar fi încă şi mai bine ca atunci când se dă de astfel de urme să fiu înştiinţat imediat spre a mă duce la faţa locului, îngrijind de scoaterea lor sistematică. Poate ar fi nimerit să li se atragă luarea aminte, în această privinţă şi autorităţilor comunale din judeţ, fiind obligate să vă comunice orice eventuală descoperire de lucrări vechi găsite. Cu cel mai deosebit respect. Pr. C. Matasă, Delegatul Comisiunei Monumentelor Istorice pentru judeţul Neamţ.” (Prof. Gh. RADU)