0:00

Utilizarea cardului de sănătate redevine obligatorie, de la 1 iulie, pentru majoritatea serviciilor medicale. Vor face excepţie de la această regulă, până la data de 30 septembrie 2020, serviciile ”acordate în cabinetele medicilor de familie și în ambulatoriul clinic de specialitate”, precizează Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), într-un comunicat de presă.

De la 1 iulie, utilizarea cardului de sănătate redevine obligatorie pentru majoritatea serviciilor medicale, ZCH NEWS - sursa ta de informații“(…) Începând cu data de 1 iulie, toate celelalte servicii medicale, serviciile de îngrijiri la domiciliu, medicamentele și materialele sanitare, precum și dispozitivele medicale se acordă și se validează doar în baza acestui document electronic (sau a documentelor înlocuitoare, după caz). Astfel, la 1 iulie va fi reluată obligativitatea utilizării cardului național de sănătate pentru serviciile medicale acordate în unitățile sanitare cu paturi și de către  furnizorii de investigații paraclinice, furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu, furnizorii de servicii stomatologice, furnizorii de dispozitive medicale și furnizorii de medicamente”, menţionează sursa citată.

De la 1 iulie, utilizarea cardului de sănătate redevine obligatorie pentru majoritatea serviciilor medicale, ZCH NEWS - sursa ta de informațiiHG 438/2020, care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate conține o serie de alte măsuri aplicabile până la data de 30 septembrie, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2:

 • consultațiile medicale acordate în asistența medicală primară și ambulatoriul de specialitate clinic, inclusiv serviciile conexe actului medical furnizate de psiholog și logoped, pot fi acordate și la distanță, utilizând orice mijloace de comunicare. Consultațiile medicale la distanță se acordă cu încadrarea în numărul maxim de 8  consultații pe oră;
 • consultațiile la medicul specialist din ambulatoriu se acordă fără a fi necesar biletul de trimitere;
 • în urma consultațiilor acordate la distanță medicul de familie/medicul specialist va emite toate documentele necesare pacientului ca urmare a actului medical, inclusiv prescripțiile medicale; documentele sunt transmise pacientului prin mijloace de comunicare electronică;
 • medicii din spital pot elibera, dacă situația o impune, la externarea asiguratului, prescripție medicală pentru medicamente cu și fără contribuție personală în ambulatoriu pentru maximum 90 de zile;
 • pentru situațiile care necesită prezentarea de documente casei de asigurări de sănătate de către asigurat, documentele pot fi transmise casei de asigurări de sănătate prin mijloace electronice de comunicare;
 • mijloacele electronice de comunicare se pot folosi și pentru transmiterea de către casele de asigurări de sănătate a documentelor eliberate, necesare asiguraților;

De la 1 iulie, utilizarea cardului de sănătate redevine obligatorie pentru majoritatea serviciilor medicale, ZCH NEWS - sursa ta de informațiiDe asemenea, s-a prelungit, până la data de 30 septembrie, termenul de valabilitate pentru următoarele documente:

 • biletele de trimitere pentru specialități clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare;
 • biletele de trimitere pentru specialități paraclinice;
 • recomandările medicale pentru dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive – ce se depun/se transmit la casa de asigurări de sănătate;
 • deciziile de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical, tehnologiilor și dispozitivelor asistive;
 • deciziile de aprobare emise de către comisia de specialitate de la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru efectuarea investigației PET-CT. Alte detalii AICI. (M. CONSTANTINESCU)
Articolul precedentMS cere DSP-urilor rapoarte despre identificarea şi pregătirea spitalelor destinate persoanelor asimptomatice
Articolul următorUn tânăr a intrat în șoc traumatic după ce și-a rupt mâna pe Ceahlău
ZCH News
Stiri din Neamt, Bacau, Suceava, Iasi, Botosani, Vaslui. Primul ziar regional din regiunea Nord Est.