duhul sfant

“Trebuie să ştii însă că amăgirea începe din trei pricini; din mândrie, din pizma dracilor şi din îngăduinţa povăţuitoare a lui Dumnezeu. Iar pricinile acestora sunt: a mândriei, uşurătatea minţii; a pizmei dracilor, sporirea; a îngăduinţei lui Dumnezeu, păcatul. Amăgirea care vine din mândria noastră şi din pizma dracilor se tămăduieşte uşor, când omul se smereşte. Dar cea care este din îngăduinţa lui Dumnezeu rămâne de multe ori până la moarte”. (Sfântul Grigorie Sinaitul)