Consiliul Judeţean Neamţ a finalizat în data de 31.01.2017 documentația tehnico-economică a proiectului Regiunea Nord-Est-Axa Rutieră Strategică 3: Neamţ-Bacău-Reabilitare şi modernizare axa de transport Piatra Neamţ-Mărgineni-Făurei-Horia-Ion Creangă-Icuşeşti-limită judeţul Bacău, proiect înregistrat la Organismul Intermediar POR ADR NORD-EST.

“Unul dintre obiectivele mele principale, în calitate de președinte al Consiliului Județean Neamț este acela de a atrage cât mai mulți bani europeni pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale nemțenilor și transformarea județului într-un mediu favorabil investițiilor. Îmi doresc să aduc administrația publică din județul nostru un pas mai departe față de tot ce s-a întâmplat până acum prin proiecte care să asigure dezvoltarea comunităților locale, dar și îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor. Activitatea noastră, a celor care alcătuim astăzi Consiliul Județean Neamț, are în vedere bunăstarea județului, după cum se poate observa și din proiectele propuse și aflate în implementare. Investiţia prin care se vor reabilita şi moderniza 71,047 km de drum judeţean are ca obiectiv general îmbunătăţirea situaţiei actuale a infrastructurii din cadrul spaţiului rural, concomitent cu îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi a standardelor de muncă, asigurarea siguranţei şi fluenţei traficului existent şi prognozat, în conformitate cu prevederile legale şi cu reglementările tehnice specifice în vigoare”, a declarat Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț.

Proiectul a fost depus în cadrul apelului de proiecte POR 2014-2020, Axa Prioritară 6 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1  Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, în perioada următoare urmând să aibă loc verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii, urmată apoi de evaluarea tehnică şi financiară a proiectului.

Valoarea totală a proiectului este de 144.772.188,26 lei, urmând să fie reabilitaţi 60,360 km astfel:

  • Drumul judeţean DJ157Horia – Trifeşti – Climeşti – Făurei- Mărgineni – PiatraNeamţ km.0+000– 47+700 , respectiv 40 km lungime drum modernizat;
  • Drumul judeţean DJ207C Horia – IonCreangă km. 0+000 – 7+100, respectiv 7,100 km lungime drum modernizat;
  • Drumul judeţean DJ207D Ion Creangă – Recea – Icuşeşti – Bătrâneşti km. 12+170-28+000, respectiv 13,260 km lungime drum modernizat.

Prin execuția unui sistem rutier modern și asigurarea corespunzătoare a scurgerii apelor pluviale, prin menținerea curățeniei și esteticii drumului modernizat (amenajarea cu îmbrăcaminte asfaltică a intrărilor drumurilor laterale și de exploatare), vor fi satisfăcute  condițiile de siguranță și confort impuse de legislația tehnica în vigoare. Totodată, prin îmbunătăţirea infrastructurii drumurilor judeţene ce alcătuiesc axa de transport interjudeţeană Piatra Neamţ – Roman – Icuşeşti – limită judeţul Bacău, se asigură realizarea unui alt obiectiv important, respectiv sprijinirea şi promovarea dezvoltării locale durabile, atât din punct de vedere economic, cât şi social prin îmbunătăţirea condiţiilor de infrastructură şi a mediului de afaceri, care susţin creşterea economică, mai ales în condițiile în care această zonă a județului este una dintre cele mai sărace. (CJ Neamţ)

Articolul precedentSenzațional! Proteste și la Târgu Neamț!
Articolul următorCopilă, de la săniuș, pe masa de operație
Stiri din Neamt, Bacau, Suceava, Iasi, Botosani, Vaslui. Primul ziar regional din regiunea Nord Est.