cjas neamt 2015 01Reprezentanții Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Neamț au precizat, la sfârșitul acestei săptămâni, că persoanele fizice care nu realizează venituri şi nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei datorează, lunar, contribuţie de asigurări sociale de sănătate şi au obligaţia să solicite înregistrarea la organul fiscal competent, în termen de 15 zile de la data la care se încadrează în această categorie”.

Potrivit anunțului postat pe site-ul instituției, semnat de Marieana Atomulesei, preşedinte-director general al CJAS, contribuţia neasiguraților se calculează prin aplicarea cotei individuale de contribuţie asupra bazei de calcul reprezentând valoarea salariului minim brut pe ţară şi se datorează pe toată perioada în care sunt încadrate în această categorie. Astfel, acestea sunt obligate să plătească 57,75 de lei pe lună sau 173,25 de lei pe trimestru. La această categorie nu intră și coasigurații. Categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției, potrivit Avocatnet.ro, sunt:

  • persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 ani și 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenții de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, dacă nu realizează venituri din muncă. Studenții de până la 26 de ani beneficiază de asigurare de sănătate, fără a plăti contribuții la stat, dacă nu au venituri din muncă;
  • persoanele cu vârsta de până la 26 de ani, care provin din sistemul de protecție a copilului, cu condiția să nu realizeze venituri din muncă sau să nu fie beneficiari de ajutor social acordat în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
  • soțul, soția și părinții fără venituri proprii, aflați în întreținerea unei persoane asigurate;
  • femeile însărcinate și lăuzele, dacă nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe țară;
  • persoanele persecutate din motive politice, veteranii și văduvele de război;
  • persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987;
  • persoanele cu handicap care nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse, cu excepția celor obținute în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap;
  • bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate, până la vindecarea respectivei afecțiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse.(Marian TEODOROF)