pietricica turism

Fiţi atenţi la absenţele nemotivate pe care le adună copiii dv. la şcoală. E motiv de diminuare sau chiar suspendare a sprijinului de la stat. În aproximativ o lună se face bilanţul orelor chiulite pentru că se încheie şi semestrul II al acestui an şcolar.

Prilej de contabilizare şi taxare a absenţelor nemotivate, spune Mihaela Alungulesei, directorul executiv al Agenţiei pentru Plăţi şi Prestaţii Sociale din Neamţ: “Inspectoratul Şcolar este obligat să ne trasmită situaţia frec-ventării cursurilor în ceea ce-i priveşte pe copiii ale căror familii ne sunt în plată. În cazul în care se constată absenţe nemo-tivate pe parcursul unui semestru şcolar, cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei se diminuează proporţional sau chiar se suspendă, după caz”.

Potrivit unui răspuns oficial primit din partea AJPS Neamţ, doar în semestrul II al anului trecut,  425 de familii din judeţ au avut alocaţia de susţinere suspendată, pentru că elevii din aceste familii au avut mai mult de 20 de absenţe nemotivate.

De asemenea, alte 633 de familii primesc alocaţia micşorată, pentru că la catalog apar între 10 şi 19 absenţe nemotivate. De acest sprijin acordat de stat beneficiază şi familiile ai căror copii de vârstă şcolară întrerupt temporar frecventarea cursurilor de învăţământ sau repetă anul şcolar din motive de sănătate dovedite cu certificat medical.

De asemenea, alocaţia se acordă şi în cazul familiilor care au în întreţinere copii cu handicap grav sau accentuat, de vârstă şcolară dar care nu frecventează o formă legală de învăţământ, cu condiţia prezentării certificatului de încadrare într-un grad de handicap.
(I. HAGI-STAN)