pietricica turism

Liceele din județul Neamț care pregătesc tinerii pentru calificare în diverse meserii mai au locuri libere pentru a doua etapă de admitere. Absolvenții de gimnaziu se pot înscrie în specializările electronică-automatizări, în construcții, turism și alimentație publică, fabricarea produselor din lemn, mecanică, agricultură, confecții, silvicultură, etc. Sunt 22 de licee tehnologice care mai primesc elevi pentru etapa a doua de admitere și care se pot înscrie în perioada 22-24 iulie, potrivit Inspectoratului Școlar Neamț. În perioada 25-26 iulie și în ziua de 29 iulie se desfășoară proba de selecție în liceele care au decis să organizeze această probă. Pe 30 iulie liceele trimit comisiei județene de admitere lista cererilor de înscriere în învățământul profesional ale elevilor care nu au participat sua nu au fost admiși anterior. Pe 31 iulie și 1 august se face repartizarea elevilor care nu au participat la nici o repartizare sau nu au fost repartizați, nu s-au înscris în termen ori care și-au încheiat situația școlară ulterior. Pe 1 august se afișează, la licee, lista candidaților înscriși în învățământul profesional de stat.

Singura clasă de învățământ profesional-dual din Neamț, care asigură calificare în domeniul textil prin colaborarea cu firma Rifil, mai are disponibile 21 de locuri, dintr-o clasă de 28 de locuri http://www.isjneamt.ro/site/wp-content/uploads/2019/07/Nr.-7718-17-iulie-2019.pdf. Elevii care vor să învețe meseria de filator trebuie să fie absolvenți de gimnaziu, să fie sănătoși și să încheie un contract individual de pregătire practică cu școala și cu agentul economic. În baza contractului, vor primi, printre altele, o bursă lunară în plus față de bursa din fonduri publice, au transportul asigurat pentru practică și o masă pe zi. Cei care vor termina învățământul dual vor avea calificare de nivel 3 și vor putea să-și continue studiile de liceu.

(C.I.)