Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (CAS) Neamț a elaborat un proiect de rectificare a bugetului de asigurări de sănătate pentru 2017 pe baza necesarului de servicii la nivelul județului Neamț. Necesarul până la finele anului ar fi de 58.091,93 mii lei pe domenii de asistență medicală. Ponderea cea mai importantă o reprezintă necesarul de fonduri pentru medicamente cu și fără contribuție personală, pentru medicamente specifice bolilor cronice aferente programelor de sănătate cu scop curativ, pentru serviciile de dializă și pentru serviciile spitalicești.

În ceea ce privește fondurile solicitate pentru investigații paraclinice pentru că acolo sunt servicii programabile și nu numai am luat în calcul listele de așteptare care se înregistrează la fiecare furnizor aflat în relații contractuale cu noi și faptul că se solicită investigații de înaltă performanță atât pe computer tomograf, cât și pe RMN, astfel încât să putem să asigurăm un consum mediu lunar de peste 600.000 de lei pe lună. Necesarul de fonduri până la finele anului este 1.200.000 de lei de suplimentat. Pentru dispozitive medicale înregistrăm liste de așteptare și necesarul de 250.000 de lei, pe care l-am fundamentat, a avut în vedere rezolvarea acestor liste de așteptare și asigurarea eliberării deciziilor pentru situații de urgență aferente bolnavilor cu afecțiuni oncologice în valoare medie lunară de 350.000 de lei. Suplimentarea pe care am solicitat-o o să permită un consum lunar de peste 600.000 de lei pe dispozitive medicale. Un domeniu sensibil este și cel pentru  servicii de îngrijiri la domiciliu, acolo în prezent eliberăm decizii pentru acele servicii solicitate de  sigurații care au un status de performanță pe ECOG 4, mai clar pentru pacienții imobilizați la pat”, a declarat Marieana Atomulesei, președinte-director general al CAS Neamț. (Ana MOISE)