0:00

Ministerul Apărării Naționale organizează o campanie de recrutare și selecție pentru cei care doresc să îndeplinească serviciul militar în rezervă, în calitate de rezervist voluntar în Armata României. Sunt disponibile 2.187 de locuri pentru toate categoriile de personal (ofițeri, maiștri militari, subofițeri, gradați și soldați), din care 102 locuri sunt pentru județul Neamț (51-Piatra Neamț, 51-Roman). Recrutarea are loc în perioada 22 mai-30 iunie 2023.

“Pentru candidaţii domiciliaţi în judeţul Neamţ, activitatea de recrutare se desfăşoară de către Biroul informare-recrutare din cadrul Centrului militar judeţean Neamţ, situat în Piatra Neamţ, strada Durăului nr. 9, luni, miercuri, joi şi vineri între orele 08:00-16:00, marţi între orele 10:00-18:00, iar informaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele 0233/213886, 0233/213473 int. 117, 0732/560973“, anunță Centrul Militar Județean Neamț.

Doritorii trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 55 de ani, dacă optează pentru cadre militare rezerviști voluntari (ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri), respectiv între 18 și 51 de ani, dacă optează pentru soldați și gradați rezerviști voluntari. Nemțenii interesaţi trebuie să contacteze Centrul militar județean Neamț de unde pot obține toate informaţiile legate de locuri, probe de selecţie, bareme. Se pot înscrie atât cei cu fără pregătire militară, cât și cei fără.

Campanie de recrutare a rezerviștilor voluntari: în Neamț sunt 102 locuri, ZCH NEWS - sursa ta de informațiiPrimul pas este completarea unei cereri de înscriere la care se mai adaugă  actul de identitate, în original şi în copie; certificatul de cazier judiciar, eliberat cu maxim şase luni înainte de data depunerii; acte de studii şi/sau alte documente care atestă alte competenţe dobândite în viaţa civilă, în original şi în copie; permisul de conducere valabil, eliberat de către autoritățile române, în original şi în copie, dacă este cazul, pentru candidaţii fără pregătire militară, dacă îndeplinirea atribuţiilor postului pentru care candidează presupune conducerea tehnicii specifice; livretul militar, în original şi în copie, dacă este cazul, numai pentru cei care deţin calitatea de rezervist.

Doritorii vor fi informaţi cu privire la avantajele îndeplinirii serviciului militar în calitate de rezervist voluntar, etapele procesului de recrutare şi selecţie, la structurile desemnate să execute selecția, unitatea sanitară militară unde urmează să susţină examinarea medicală, precum și la unitatea militară sau centrul de instruire în care urmează să execute programul de instruire iniţială, în situația în care fac obiectul acestei instruiri, potrivit legii.

Candidaţii proveniţi din rândul cetăţenilor fără pregătire militară vor fi consiliaţi în ceea ce priveşte exprimarea opţiunilor, în sensul orientării către funcțiile pentru care aceştia îndeplinesc criteriile specifice referitoare la nivelul studiilor și corespondența specializărilor dobândite în viața civilă cu armele/serviciile și specialitățile militare.

Sunt și avantaje ce constau în: posibilitatea continuării carierei în viaţa civilă; cuantumul remuneraţiei acordate în perioada în care rezerviştii voluntari nu participă la instruire şi nici la misiuni este de 30 % din solda de funcţie, la care se adaugă solda gradului deţinut; a crescut cuantumul indemnizației de instalare, prin adăugarea la solda de funcţie, a gradațiilor și a soldei de comandă, pe lângă solda de grad; nu mai există obligația restituirii cheltuielilor de recrutare şi selecţie, în situația nesemnării/ nefinalizării contractului; au fost eliminate limitările privind plecarea rezerviștilor voluntari în străinătate; există posibilitatea repartizării în funcții, fără a mai susține probele de selecție, a rezerviștilor proveniți din cadre militare în activitate și soldați/gradați profesioniști, în primul an de la trecerea în rezervă. Detalii suplimentare sunt pe site-ul oficial al Ministerului Apărării Naţionale, la adresa www.mapn.ro. sau www.recrutare.mapn.ro sau paginile oficiale de Facebook, RecrutareMApN şi Centrul Militar Judeţean Neamţ. (G.S.)

Articolul precedentCe au găsit inspectorii DSP la Spitalul Târgu Neamț
Articolul următorNegocierile dintre Guvern și sindicatele din învățământ au eșuat. Greva generală începe luni
ZCH News
Stiri din Neamt, Bacau, Suceava, Iasi, Botosani, Vaslui. Primul ziar regional din regiunea Nord Est.