* 29 noiembrie 1852 – A murit Nicolae Bălcescu, la Palermo, Italia (născut la 29 iunie 1819, Bucureşti).

* 29 noiembrie 1875 – Se naşte Ioan Popa-Burcă, la Piatra-Neamţ (d. 25. 05. 1937, Bucureşti). Manuale didactice: „Atlasul geografic pentru şcolile secundare”; „România şi ţările locuite de români”; „România (1866-1906)”; „Harta agronomică a României” (la cerea Ministerului Agriculturii şi domeniilor. Autor al hărţilor murale ale continentelor şi ale României Mari. Distins cu numeroase ordine şi medalii, pentru merite ştiinţifice şi în învăţământ.

* 29 noiembrie 1949 – S-a născut poetul şi teatrologul  Gheorghe Hibovski, la Dumbrava Roşie, Neamţ. Universitatea de Arte George Enescu, Iaşi, Secţia Teatrologie (2005-2008). Între 1970-2006, după absolvirea cursurilor liceale, a practicat diverse  îndeletniciri  regizor de culise, sufleur (Teatrul Tineretului, Piatra-Neamţ), instructor artistic (Casa de Cultura Bicaz, Casa de Cultura Piatra-Neamţ), profesor la Şcoala de Arte Piatra-Neamţ. De-a lungul anilor (1976-2006), a realizat: spectacole de teatru (regie si scenografie), spectacole de satiră (text si regie), spectacole de teatru pentru copii (text, regie si scenografie), spectacole de teatru poetic (regie şi scenografie), spectacole de teatru-dans (scenariu, regie si scenografie) şi a interpretat mai multe roluri. De numele său sunt legate iniţierea şi realizarea (1983-2006) proiectelor culturale: Teatrul de Iniţiere Act (1983) şi Festivalul de Teatru Yorick (1991), ambele la Casa de Cultura Piatra-Neamţ. Teatrul de Joacă (Biblioteca Judeţeana „G. T. Kirileanu” Neamţ, 2003), Teatrul Tandem (Asociaţia Culturala Tandem). Încă din 1982, a primit Premiul pentru proză la Concursul Mihail Sadoveanu. Membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Iaşi (2011).

* 30 noiembrie 1860 – S-a născut Vasile Morţun, la Roman (d. 3. 08. 1919, Bahna, Roman). Urmează cursurile Şcolii Nr. l din Roman, ale Institutului Academic Iaşi, apoi, la Paris, Facultatea de Litere, Sorbona). Cu un grup de studenţi români de la Paris, fondează cercul socialist şi revista „Dacia Viitoare”, continuată la Bruxelles, împreună cu C. Mille. Revine în ţară (1884), face parte din comitetul de redacţie al Revistei „Drepturile Omului”. Venind la Iaşi, preia conducerea literară a Revistei „Contemporanul”. împreună cu I, Nădejde, scoate „Critica socială” şi „Revista socială”. A înfiinţat gazeta „Muncitorul”, devenită organ de presă al mişcării socialiste. Deputat al Colegiului II de Roman. În 1899 intră în Partidul Liberal. În 1902, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor. Ministru de Interne (1914-1916). Preşedinte al Camerei Deputaţilor. Traduce şi localizează câteva lucrări franceze. Două piese de teatru originale: „Ştefan Hudici” şi „Zulnia Hâncu”. A îngrijit volumul „Versuri şi proză”, de Mihai Eminescu (1890). Autor de poeme în proză.

* 1 decembrie 1892 – S-a născut scriitorul Cezar Petrescu, la Hodora, Iaşi (d. 9. 03. 1961, Bucureşti). A fost, deopotrivă, prozator, gazetar şi traducător. După două clase primare pregătite în particular acasă (1899-1891, următoarele două le va urma la Roman (1901-1903), apoi se va înscrie la gimnaziul din cadrul Liceului Internat din Iaşi. Va reveni la  Roman pentru încă trei ani (1904-1907), apoi se va întoarce la Iaşi la Liceul Naţional (1907-1910), dar ultima clasă de liceu o va pregăti tot în particular.

* 2 decembrie 1935 – S-a născut poetul Nicolae Labiş, la Mălini, Suceava (d. 22 decembrie 1956, la Bucureşti).

narcis-cretulescu

* 3 decembrie 1835 – S-a născut Narcis Creţulescu (pseud. lui Nicolae Creţu), Costeşti, Botoşani (d. 1. 03. 1913, Târgu-Neamţ). Absolvă seminariile de la Mănăstirea Neamţ şi Iaşi, apoi Facultatea de Ştiinţe a Universităţii ieşene. În 1859, s-a călugărit la Mănăstirea Neamţ. Este sfinţit ca preot la Iaşi, arhiereu al Mitropoliei, devenind membru al Sinodului. A fost egumen al Mănăstirii „Sf. Sava”, profesor la Seminarul din Iaşi, director la seminarul din Huşi. În 1866, revine la Mănăstirea Neamţ unde va fi stareţ (1902-1909) şi unde va rămânea până la moarte. A intenţionat să scrie o istorie a mănăstirilor româneşti, dar nu a reuşit să scrie decât istoria a 120 de lăcaşuri. Cărţi: „Istoria Sfintei Mănăstirii Gorovei din Judeţul Dorohoi”, 1898; „Mănăstirea Bistriţa”, 1900; „Istoria Cetăţii Neamţ”, 1905; „Istoria Sfintelor Mănăstiri Neamţ şi Secu” (10 vol. manuscris, aflate la Academia Română).

* 3 decembrie 1991 – A murit Petre Ţuţea, la Bucureşti (n. 6 octombrie 1902, la Boteni, Muscel).

* 3 decembrie 1874 – S-a născut Vincenzo Puschiasis, la Rigolato Friuli, Italia (d. 27. 08. 1941, Piatra-Neamţ). Şcolile primară şi profesională, în satul natal. Venit în Piatra-Neamţ (1899), a deschis o carieră de piatră la Băcioaia de lângă Văleni (Peste Vale) şi, cunocându-l pe maistrul zidar Carol Zane, va face parte dintr-o echipă de muncitori care, după Primul Război Mondial, va alcătui prima antrepriză de construcţii. S-a căsătorit şi s-a naturalizat în România. De numele lui se leagă construirea de monumente ale eroilor, obeliscuri, socluri pentru statui, pietre funerare ş.a., în judeţele Neamţ, Bacău, Vaslui şi Suceava. A lucrat şi la clădirea actuală a Teatrului Tineretului. La acestea se adaugă numeroase fântâni, poduri viaducte biserici ş.a. În 1998, la Editura „Nona” apărut albumul „Vincenzo Puschiasis, pictor în piatră” de Giovana (nepoata artistului) şi Gh. Munteanu.

noica

* 4 decembrie 1987 – A murit, la Păltiniş, Sibiu, filosoful Constantin Noica (n. 12 iulie 1909, la Vităneşti, Teleorman).

Vasile Baghiu Foto Andreas Pfarrwaller

* 5 decembrie 1965 – S-a născut scriitorul Vasile Baghiu, la Mastacăn, comuna Borleşti. A debutat cu poeme în 1983, în revista Ateneu, apoi în revista școlii, Liceul Sanitar din Bacău, unde îndrumător i-a fost profesorul și eseistul Ioan Neacşu. Până în 1989, a publicat poeme în Amfiteatru – încurajat de poeta Constanţa Buzea, în revista Familia – unde în 1988 a fost prezentat elogios de poeta Ana Blandiana, și a citit poezie la cenaclul Universitas condus de criticul Mircea Martin. După 1989, are o intensă activitate literară, publicând sute de poeme și articole, susținând în reviste importante de cultură și ziare rubrici de critică literară și publicistică. A publicat mai multe volume de poezie, o culegere de proză scurtă și două romane. A beneficiat de numeroase burse literare în Europa, iar textele sale au apărut în traduceri în reviste și antologii din diferite spații culturale. Este inventatorul curentului literar numit Himerism, care propune o direcție trans-națională în poezie. A inițiat proiectul de cultivare a lecturii în Școală, Drogul lecturii, în cadrul căruia a susținut, începând din anul 2001, în școli din Neamț, cîteva sute de ore despre beneficiile cititului cărților. Până în 2008, a lucrat ca asistent medical în mai multe locuri de muncă, între care un sanatoriu de tuberculoză, un laborator de toxicologie, un cabinet privat de cardiologie, iar din 2008 este psiholog în Serviciul de Promovarea Sănătății al Direcției de Sănătate Publică din Piatra Neamț. A obţinut Premiul pentru poezie “Aurel Dumitrașcu” (1995); Premii ale revistei Poesis: pentru poezie (1995) și pentru critică literară (1998); Premiul pentru proză (pentru romanul „Ospiciul”) al Uniunii Scriitorilor, filiala Iaşi, (2007), şi Premiul pentru poezie „Mihai Ursachi”, acordat de aceeaşi filială a USR. Cărţi: Gustul înstrăinării (poeme, Ed. Timpul, Iași, 1994), Rătăcirile doamnei Bovary (poeme, Ed. Eminescu, București, 1996), Febra (poeme, Ed. Panteon, Piatra Neamț, 1996), Maniera (poeme, Ed. Pontica, București, 1998), Fantoma sanatoriului (antologie de poeme, Ed. Vinea, București, 2001), Himerus Alter în Rheinland (poeme, Ed. Vinea, București, 2003) ş.a.