* 15 noiembrie 1845 – S-a născut Vasile Conta, la Ghindăoani (d. 21.04.1882, Bucureşti).

* 15 noiembrie 1868 – S-a născut Emil Racoviţă, la Iaşi. Și-a început educația la Iași ca elev al lui Creangă și mai târziu al lui Grigore Cobălcescu, continuând la liceul „Institutele Unite”, apoi la Facultatea de Drept din Paris după dorința tatălui său, dar audiază concomitent și cursurile Școlii de antropologie. După obținerea cu succes a licenței în drept, se înscrie și la Facultatea de Științe din Universitatea Sorbona, Paris, după absolvirea căreia (în 1891) lucrează la laboratoarele Arago în cadrul stațiunii biologice marine de la Banyuls-sur-Mer, unde efectuează o serie de scufundări la adâncimea de 10 m cu un echipament clasic Siebe-Gorman, pentru a studia viața subacvatică. Prezintă teza de doctorat în 1896, înaintea plecării in expediția Antartică. La bordul navei Belgica la sfîrșitul iernii polare, (martie 1898 – februarie 1899), împreună cu ceilalți oameni de știință, a întreprins numeroase observații și cercetări științifice.

paisie velicicovschi

* 15 noiembrie 1794 – S-a născut Paisie Velicicovschi. În 1988, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse l-a canonizat pe Cuviosul Paisie, iar în 1992, Sfântul Sinod al BOR i-a rânduit pomenirea ca sfânt sub numele de Cuviosul Paisie de la Neamț, fiind trecut în calendar la data de 15 noiembrie.

* 16 noiembrie 1931 – S-a născut Natalia Rusu, la Tighina. S-a refugiat dincoace de Prut în 1940 şi în 1944. Cursurile liceale le-a urmat în mai multe locuri, încheiate la Roman, în 1950. A absolvit Facultatea de Filologie a Universităţii ieşene (1954). A profesat la Liceele „Roman-Vodă” şi Nr. 5 din Roman. Cărţi: „Plaiuri muşatine” (culegere de folclor), B. 2001; „Basarabia, raza mea de soare”, Bc. 2002; „Poiana cu flori târzii…”, Roman, 2004; „Bucurie”, Bv., 2006; „Cartea bucuriei mele” şi „Comorile copilăriei”, B. 2008; „Caruselul vesel”, B., 2009.

* 16 noiembrie 1948 – S-a născut Pal Maria, (pseudonimul Mariei Cîrdei-Martinescu) la Boteşti, Neamţ. Absolventă a Liceului Nr. 1 („Roman-Vodă”), a Facultăţii de Istorie-Filozofie, Secţia Psihopedagogie specială a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca (1974). Profesor (1974-2007) şi director (1990-1998) la Liceul pentru Deficienţi de Vedere din Cluj. Lector asociat la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei a Universitatea din Cluj (1992-2003). Debut absolut în „Ceahlăul”, Condeie nemţene, nr. 105/22 iunie 1968. Scrieri: „Nesomnul meraforei”, 1999; „Preludiu pentru tăceri”, 2000; „Străpuns de negăsire”, 2000; „Cuibul flăcărilor”, 2000 ş.a.

* 17 noiembrie 2012 – A murit Maria Crivetz (n. 3 septembrie 1933, la Piatra Neamţ). A urmat cursurile Facultăţii de Filologie a Universităţii din Bucureşti, unde s-a bucurat de îndrumarea unor profesori precum G. Călinescu, Tudor Vianu, Ana Cartianu, Leon Leviţchi şi de prietenia unor colegi precum Nicolae Labiş, Fănuş Neagu, Nicolae Velea. S-a specializat în limba şi literatura engleză. În 1952 s-a căsătorit cu Radu Beligan, tatăl unicei lor fiice, Anamaria Beligan, născută în 1958.  A lucrat la redacţia Radio Internaţional, fiind colegă şi bună prietenă cu Catinca Ralea şi scriind, în acelaşi timp, cronici de teatru apărute în mari cotidiene şi reviste, cu precădere în revista Teatru, unde a şi lucrat ca redactor, în perioada 1964-1968.

* 18 noiembrie 1864 – S-a născut Panaite Muşoiu, la Roman (d. 1944, Bucureşti). Autodidact, din tinereţe intră în mişcarea socialistă, căreia îi va fi fidel toată viaţa. Activeză la ziarul Lupta al lui G. Panu. Împreună cu Raicu Ionescu-Rion şi Eug. Vaiani organizează un cerc de studii sociale (1885). Cu G. Ibrăileanu şi Eug. Vaiani, scoate publicaţia bilunară „Şcoala Nouă” (1889). A condus şi revistele: „Mişcarea socială” (B., 1897), „Revista Ideei” (B., 1900-1916). A colaborat la: „Lumina”, „România viitoare”, „Drepturile omului”, „Muncitorul”, „Românul” ş.a.

* 18 noiembrie 1911 – S-a născut Nicolae I. Grigoraş, la Cotu-Vameş, Horia, Neamţ (d. 1983, Iaşi). Liceul „Roman-Vodă”, Facultatea de Litere şi Filozofie, Iaşi. Doctor în istorie (1940). Conferenţiar la Universitatea ieşeană. Cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie şi Arheologie „A. D. Xenopol”. Scrieri: „Dregătorii târgurilor moldoveneşti şi atribuţiile lor până la Regulamentul Organic”, Iaşi, 1941; Din istoria diplomaţiei moldoveneşti (1432-1947), Iaşi, 1947; „Biserica Trei Ierarhi din Iaşi”, Iaşi, 1962; „Biserici şi mănăstiri vechi din Moldova, până la mijlocul secolului al XIV-lea”, B., 1967; „Instituţii feudale din Moldova. Organizarea de stat până la mijlocul sec. al XVIII-lea”, B., 1971 ş. a.

* 19 noiembrie1936 – S-a născut Ioan-Petru F. Ciongradi, la Roman. Liceul „Roman-Vodă”, Institutul Politehnic, Iaşi, Facultatea de Construcţii, secţia Construcţii civile, industriale şi agricole. Doctor inginer (1971). Urcă treptele ierarhiei universitare şi deţine funcţia de director al Centrului de Calcul din Institutul Politehnic din Iaşi (1990-1992). Membru în diferite asociaţii şi societăţi de profil. Distins cu Premiul Ministerului Învăţământului şi Ştiinţei.

vlaicu

* 19 noiembrie 1882 – S-a născut Aurel Vlaicu.

* 19 noiembrie 1951 – S-a născut actriţa  Virginia Rogin, Buhalniţa, Neamţ.Liceul de Fete din Piatra-Neamţ. A absolvit IATC (1977), după care a fost repartizată la Teatrul Tineretului din Piatra-Neamţ. Distribuită în: „Vara trecută la Ciulimsk”, „Nevestele vesele din Windsor”, „Trei surori”, „Onoapte furtunoasă”, „Cei trei muşchetari”, „Dulcea ipocrizie a bărbatului matur”, „Îmblânzirea scorpiei” ş. a.

* 20 noiembrie 1907 – S-a născut poetul Mihai Beniuc, fost preşedinte al Uniunii Scriitorilor din România.

* 21 noiembrie 1896 – S-a născut Letta Mironescu, la Cernăuţi (d. 13. 05. 1981, Piatra-Neamţ). Studiiază pictura, după Primul Război Mondial, la München, la Viena, la Paris. Excelează în portretistică şi peisaj. Expoziţii personale: Cernăuţi (1925), Iaşi (1929), Chişinău (1935). Vine la Piatra-Neamţ (1944), unde se căsătoreşte.

 * 21 noiembrie 1851 – Se naşte Bazil Anastasescu, la Târgu-Neamţ (d. 10. 06. 1922, Doljeşti, Neamţ. Muzicolog. Compozitor. Articole şi studii în „România Muzicală” şi „Arta Muzicală”, dintre care amintim: „Organizarea învăţământului muzical în şcolile secundare”, „Despre cântece populare”. Volumul „25 de cântece populare” (1912).

* 21 noiembrie 1939 – S-a născut Constantin Crişan, la Târgu-Neamţ, în familia învăţătoarei Ecaterina (n. Rogin) şi a lui Aurel Crişan (inginer cadastru), de la care a moştenit pasiunea pentru carte (d. 29.10.1996). Corespondent la Institutul Român pentru Relaţii Culturale cu Străinătatea (1964-1967), redactor la Radiodifuziune, şef al redacţiei literare a Televiziunii (1967-1970), redactor la „Revue Roumaine”. O surpriză a produs în lumea literară editarea postumă a eseului „Eminescu versus Dumnezeu sau Blestemul în genunchi” (1999).

aurel dumitrascu 2

* 21 noiembrie 1955 – S-a născut  Aurel Dumitraşcu, la Sabasa, Borca, Neamţ (d. 16.09.1990, Bucureşti). Ca un modest omagiu, adus poetului decedat prematur, din 1994, câţiva ani, la Piatra-Neamţ, în preajma zilei sale de naştere, s-a organizat Concursului Naţional de Poezie „Aurel Dumitraşcu”, pentru debut în volum. Colaborări: „Tribuna”, „Luceafărul”, „Cronica” ş. a.). Debut editorial: „Furtunile memoriei” (1984). Cu cei din Neamţ, a organizat încă din acei ani, „Şcoala de Poezie” şi „Colocviile de la Neamţ”. Alte cărţi: „Biblioteca din Nord”, 1986 (antum); postun: „Mesagerul”, 1992; „Tratatul de eretică”, 1995; „Mesagerul”, 1997; „Fiara melancolică”, 1999; „Carnete maro, I-IV”, 2001 – 2005; „Scene din viaţa poemului”, 2004; „Frig. Epistolar (1978-1990)”, 2008, ş.a.