* 14 februarie 1924 – S-a născut Simion Gh. Iordache, la Călugăreni, Hangu, Neamţ, inginer, prof. univ. dr. doc. Facultatea de Mine şi Mineralogie, Timişoara. Activitate tehnic, didactică şi ştiinţifică, de cercetare, concretizată în studii publicate în presa de specialitate din ţară şi străinătate. Membru al Academiei de Ştiinţe din New York.

* 14 februarie 1931 – S-a născut  Gheorghe Achiţei, la Dobreni, Neamţ. Sociolog marxist.  Şcoala de Literatură „Mihai Eminescu” şi Facultatea de Filologie, Bucureşti, doctor în filozofie, la Universitatea „Lomonosov”, Moscova, specializare postuniversitară (Roma). A fost profesor de estetică şi rector (Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”). Redactor („Contemporanul” „Tânărul scriitor”), redactor şef-adjunct („Luceafărul”), redactor-şef („Amfiteatru”).

grigore vieru

* 14 februarie 1935 – S-a născut poetul Grigore Vieru în satul Pererâta, judeţ Hotin (d. 18 ianuarie 2009, Chşinău), unul din cei mai mari poeţi ai României. În 1993 a fost ales membru corespondent al Academiei Române.

* 14 februarie 1958 – S-a născut Vasile Spiridon, la Căciuleşti, Neamţ. Critic literar, eseist. Facultatea de Limba şi Literatura Română, Bucureşti. Debut în SLAST (1989). Doctor în filologie (2003). Profesor la Universitatea din Bacău. Colaborează la majoritatea revistelor literare.

*  14 februarie 1960 – S-a născut Dan Iacob la Piatra-Neamţ. Absolvent al Liceului Petru Rareş din Piatra-Neamţ (1979) şi al Facultăţii de Transporturi a Institutului Politehnic, Bucureşti (1985). În august 1986, pleacă la Păltiniş, unde stă o săptămână în preajma filosofului Constantin Noica. În anul 1999, după redactări succesive ale eseului ce poartă acum titlul Neodihnirea de fiinţă, obţine premiul special pentru eseu şi pentru nuvelă la cea Concursul de Creaţie Creştină Daniel Turcea. În 2001, eseul, împreună cu paginile de jurnal din săptămâna petrecută la Păltiniş, apare, îmbogăţit, în volumul Neodihnirea de fiinţă, reluat sub titlul Lasă-te locuit (2004). Este membru al USR din mai 2012.

carneci

* 14 februarie 1928 – S-a născut poetul Radu Cârneci, în satul Valea lui Lal, judeţul Buzău.

* 15 februarie 1823 – S-a născut  Mihail Ştefănescu-Melchisedec, la Gârcina, Neamţ.

* 15 februarie 1840 – S-a născut Titu Maiorescu, la Craiova (d. 18 iunie 1917, Bucureşti, academician, avocat, critic literar, eseist, estetician, filosof, pedagog, politician și scriitor român, prim-ministru al României, ministru de interne, membru fondator al Academiei Române, personalitate remarcabilă a României sfârșitului la sfârşit de secol XX.

* 15 februarie 1834 – n. Vasile A. Urechia, la Piatra, Ţinutul Neamţ (22. 11. 1901, Bucureşti). Academia Mihăileană, Facultatea de Litere – Sorbona. Prof. univ., istoric, membru al Academiei Române. Scoate gazeta „Opiniunea” (Paris). Diferite funcţii în instituţii de stat (director, inspector, ministru). Pune bazele societăţii şi revistei „Ateneul Român” (1860). Membru fondator al Societăţii Literare Române (Academia). A colaborat la multe publicaţii din epocă. A publicat studii istorice, memorii, teatru, legende, bibliografii.

* 15 februarie 1886 – S-a născut  Ioan Drăgan la Hoiseşti, Mărgineni, Neamţ (d. 26. 11. 1937, Piatra-Neamţ). Profesor reputat. Facultatea de Litere şi filozofie, Iaşi. Specializare la Viena. A profesat la Râmnicu-Vâlcea, Piatra-Neamţ (Liceul „Petru-Rareş” şi Şcoala Normală „Gheorghe Asachi”).

* 15 februarie 1955 – S-a născut  Vasile Postolică, la Păstrăveni, Neamţ. Prof. univ. dr., la Universitatea din Bacău. Matematician. Fost elev şi profesor la Liceul Petru-Rareş, după absolvirea Facultăţii de Matematică de la Universitatea din Iaşi. Peste 70 de lucrări din care mai mult de jumătate publicate în străinătate, pe toate meridianele.

* 15 februarie 1889 – S-a născut  Jean Antohi la Roman (d. 1944 Italia. Facultatea de Litere şi Filozofie din Bucureşti. Dr. în ştiinţe economice şi consulare, la Roma. Debut în presă (1911). Şeful Biroului Român de Presă în Italia, apoi ataşat comercial, la Roma, în Elveţia şi în Belgia (1924-1931).

ilie constantin

* 16 februarie 1939 – S-a născut poetul Ilie Constantin. Debutul editorial se produce în penultimul său an de studenție, 1960, cu placheta Vântul cutreieră apele. După absolvirea cursurilor universitar-filologice, funcționează ca redactor la ziarul Scânteia, din 1962 și până în 1965; pentru o scurtă vreme, din 1965 și până în 1967, se angajează la Studioul Cinematografic București; îl aflăm apoi într-un post de redactor, dar de data asta la o revistă de literatură, Luceafărul din 1967 și până în 1973, an în care ia hotărârea autoexilării la Paris.

* 16 februarie 1853 – S-a născut Gheorghe C. Sabin (d. 22. 07. 1924, Bucureşt), la Ghindăoani, Neamţ., Facultatea de Medicină din Bucureşti, în timpul căreia, împreună cu o parte dintre colegii săi, va participa ca sanitari la Războiul pentru Independenţă (1877), fiind decorat de două ori cu Virtutea Militară. Medic în Râmnicu-Vâlcea, unde a fost şi prefect.

* 16 februarie 1932 – S-a născut  Alexandru Ionescu, la Poenari, Roman. Profesor. Director al Bibliotecii Municipale, Roman. Colaborări la reviste literare din ţară. Scrieri: „Ani învolburaţi” şi multe materiale de istoria culturii, istorie literară , proză, poezie, aforisme.

* 16 februarie 1945 – A murit subl. Mihai Oprea (n. 6 octombrie 1919, în Bălţăteşti), cel căzut la datorie pe front, în Cehoslovacia şi care a lăsat în urma sa un sensibil jurnal de front (devenit carte), pe care l-a ţinut până în clipa când o mitralieră inamică  i-a întrerupt scrisul. A participat la operaţiunile militare din Transilvania, la luptele din Ungaria şi Cehoslovacia, unde şi moare, la Cota 695, fiind înmormântat , împreună cu alţi 500 de ostaşi români, de guvernul cehoslovac, în Cimitirul eroilor români din oraşul Zvolen.

* 16 februarie 1950 – S-a născut Alexandru Mihăilă, la Bozieni, Neamţ. Eseist, publicist. Facultatea de Filologie, Iaşi.

* 17 februarie 1941 – S-a născut poetul Mihai Ursachi, la Strunga, Iaşi (d. 10 martie 2004, Iaşi), poet și traducător. În anii ’60, a fost închis pentru încercarea de a trece înot în Iugoslavia. Până în 1981, când a emigrat în SUA nu a avut nici un fel de loc de muncă stabil. Vara lucra ca salvamar la Lacul Ciric, lângă Iași, activitatea sa literară însumând mai multe volume de poezie, eseuri și traduceri din limba germană. A tradus în limba română creațiile unor scriitori ca Hölderlin, Schiller. În Statele Unite a intrat în viața universitară, fiind, pe rând, asistent de limba germană, apoi doctorand și lector la Universitatea Statului California.

* 18  februarie 1846 – S-a născut  Petru Răşcanu, la Bârlad (d. 31. 08. 1913, Piatra-Neamţ). Prof. univ., traducător. Studii la Paris, prof. la Universitatea din , decan al Facultăţii de Litere şi FilosofieIaşi. Inspector general în minister. Retras definitiv la Piatra-Neamţ.

* 19 februarie 1950 – S-a născut  Liviu-Ioan Stoiciu, la Dumbrava Roşie, Neamţ. Poet, prozator, publicist. Studii de filologie şi filozofie neterminate, a practicat diverse meserii de la profesor suplinitor la vagonetar în mină, bibliotecar… Diferite funcţii în conducerea publicaţiilor „Contrapunct”, „Viaţa Românească” şi „Cotidianul”. Debut poetic în „Steagul Roşu”, Bacău (1967), iar editorial cu „La fanion” (1980), distins cu Premiul U. S. A colaborat la diverse reviste literare. Alte cărţi: „Inima de raze”; „Când memoria va reveni”; „O lume paralelă0”; „Poeme aristocrate”; „Singurătatea colectivă”; „Undeva la Sud-Est”; „La plecare”.

MarinSorescu

* 19 februarie 1936 – S-a născut poetul Marin Sorescu, poet, dramaturg, prozator, eseist și traducător. Operele lui au fost traduse în mai mult de 20 de țări, totalizând peste 60 de cărți apărute în străinătate. S-a făcut remarcat și prin preocuparea pentru pictură, deschizând numeroase expoziții în țară și în străinătate.

* 19 februarie 1876 – S-a născut sculptorul Constantin Brâncuşi, sculptor român cu contribuții covârșitoare la înnoirea limbajului și viziunii plastice în sculptura contemporană. Constantin Brâncuși a fost ales postum membru al Academiei Române.

*  20 februarie 1947 – S-a născut  Leonard Rotaru la Valea lui Ion, Blăgeşti, Bacău. Gimnaziul, la Roznov, Neamţ, Şcoala Pedagogice, Bacă, Facultatea de Litere a Universităţii Bucureşti. În 1970, începe carieră didactică, ca profesor de limba şi literatura română, limba şi literatura franceză, (Şcoala Generală Nr.1 Zăneşti, Neamţ, Şcoala Generală de 10 ani Nr. 4, azi Elena Doamna şi Şcoala Generală Nr. 27, ambele în Piatra-Neamţ), până la pensionare, (2011). Preşedinte al Consiliului Municipal al Pionierilor din Piatra-Neamţ (1974-1976), Inspector de specialitate la Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ, (1988-1997). Distins de Ministerul Educaţiei şi Învăţământului cu titlul de Profesor evidenţiat (1987), iar de  Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ, pentru întreaga activitate didactică, cu Diploma de Excelenţă şi Trofeul de Excelenţă în Educaţie (2010). Membru fondator al revistei de cultură Asachi, (1991). A coordonat suplimentul literar al acesteia: Didactica. Colaborări (articole, recenzii, tablete, cronici, interviuri): Acţiunea, ApostolulAsachi, Ceahlăul. Cărţi: „Noţiuni şi exerciţii de limba  română”, pentru clasele a III-a, a IV-a şi a V-a, 2006, (colab.); „Biserica «Buna Vestire», Dărmăneşti, Piatra-Neamţ, 220 de ani – aspecte monografice, 2009 (colab.); „Dincolo de orice, rămâne nădejdea”, eseuri despre şcoală şi educaţie, 2011.

eugen-barbu-

* 20 februarie 1924 – S-a născut prozatorul Eugen Barbu, membru corespondent al Academiei Române, director de reviste, jurnalist, pamfletar, polemist, publicist, romancier, scenarist și om politic român, laureat al premiului Herder.