Bisericile şi ORA DE RELIGIE, ZCH NEWS - sursa ta de informațiiÎntrunit în ședință de lucru la Reședința Patriarhală, în ziua de 28 februarie 2015, sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Ioan Robu, Arhiepiscop și Mitropolit Romano-Catolic de București (potrivit Statutului care prevede președinția prin rotație), Consiliul Consultativ al Cultelor din România a luat act de motivarea deciziei Curții Constituționale a României nr. 669 din 12 noiembrie 2014 privitoare la statutul orei de Religie publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 59 din 23 ianuarie 2015 și a constatat următoarele:

 1. a) Curtea Constituțională a menținut statutul orei de Religie ca disciplină școlară, parte a trunchiului comun, obligatorie pentru școală, aflată în planul-cadru de învățământ și în oferta educațională a ș
 2. b) Curtea Constituțională a modificat un singur aspect referitor la procedura de participare a elevului la ora de Religie, și anume pe baza unei cereri de înscriere.

Consiliul Consultativ al Cultelor din România a constatat că decizia Curții Constituționale a valorificat următoarele principii:

– statutul constituțional particular al învățământului religios, organizat și garantat de în școlile de stat, potrivit cerințelor specifice fiecărui cult (art. 32 alin. 7 din Constituția României);

– dreptul părinților și tutorilor de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educația copiilor minori a căror răspundere le revine (art. 29 alin. 6 din Constituția României),

– importanța libertății de religie și conștiință, care implică în mod necesar inițiativa proprie a persoanei în toate problemele care privesc religia și conștiința (pct. 19 al motivării deciziei Curții Constituționale nr. 669/2014, în interpretarea art. 29 alin 1 din Constituție).

 1. Pornind de la convingerea comună că ora de Religie promovează valorile spirituale perene și comportamentul uman pașnic și responsabil în familie și societate, Consiliul Consultativ al Cultelor din România a adoptat apelul comun intitulat LUMINĂ PENTRU VIAȚĂ. Importanța orei de Religie pentru educația copiilor și tinerilor (Anexă).
 2. Consiliul Consultativ al Cultelor din România solicită Parlamentului României ca, în adoptarea prevederilor legale care urmează să pună în aplicare Decizia Curții Constituționale nr. 669/2014 și să completeze art. 18 alin. 2 teza I din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, să aibă în vedere și următoarea propunere:

Art. 18 alin. 2 teza I: Înscrierea sau reînscrierea elevului pentru a frecventa ora de Religie se face prin cerere scrisă a elevului major, a părintelui sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor; schimbarea acestei opțiuni sau retragerea se face tot prin cerere scrisă a elevului major, a părintelui sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor.

Motivare

Prin această formulare, va fi respectată decizia Curții Constituționale a României și facilitată înscrierea pentru participarea elevilor la ora de Religie, întrucât:

– participarea elevului la ora de Religie se face în urma exprimării dorinței persoanei îndreptățite legal, conform libertății de conștiință;

– se ține cont de caracterul de disciplină aflată în trunchiul comun al orei de Religie;

– pentru părinți, se evită obstacolele birocratice și umilitoare, precum reînscrierea anuală sau pe cicluri de învățământ;

– în plan administrativ, școlile nu mai trebuie să gestioneze, anual sau pe cicluri de învățământ, aproape două milioane de cereri de înscriere.

Consiliul Consultativ al Cultelor din România este o organizație de natură etică, socială, autonomă, apolitică, non-guvernamentală, fără personalitate juridică și non-profit formată din:

– Biserica Ortodoxă Română

– Episcopia Ortodoxă Sârbă de Timișoara,

– Biserica Romano-Catolică,

– Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică,

– Arhiepiscopia Bisericii Armene

– Biserica Ortodoxă Rusă de Rit Vechi din România,

– Biserica Reformată din România,

– Biserica Evanghelică C.A. din România,

– Biserica Evanghelică Lutherană din România,

– Biserica Unitariană din Transilvania,

– Biserica Creștină după Evanghelie din România – Uniunea Bisericilor Creștine după Evanghelie din România,

– Federația Comunităților Evreiești din România – Cultul mozaic,

– Cultul Musulman din România.

Potrivit prevederilor Statutului Consiliului Consultativ al Cultelor din România, începând cu 1 martie 2015, președinția Consiliului va fi preluată pentru o perioadă de un an de către Biserica Română Unită cu Roma (Greco-Catolică).

Secretariatul Consiliului Consultativ al Cultelor din România

LUMINĂ PENTRU VIAȚĂ

Importanța orei de Religie pentru educația copiilor și tinerilor

(Apelul Consiliului Consultativ al Cultelor din România — 28.02.2015)

 1. Religia constituie parte integrantă și definitorie a culturii europene. Fără cunoștințele referitoare la aceasta nu putem înțelege istoria și cultura acestui continent. De aceea, în aproape toate țările europene, Religia se predă în cadrul sistemului de învățământ public.
 2. Copiii și tinerii au dreptul constituțional de a participa la orele de Religie, drept redobândit prin jertfa tinerilor care au mărturisit în decembrie 1989 că ‘există Dumnezeu’, prin aceasta revenindu-se la tradiția sănătoasă a poporului român, eminamente religios.
 3. Religia este lumină pentru înțelegerea universului și a vieții, ca dar al lui Dumnezeu, pentru a promova valorile familiei, ospitalității, dreptății, păcii, solidarității, înțelegerii și comuniunii între oameni.
 4. Credința în Dumnezeu este cea mai mare zestre spirituală pe care Familia, Biserica, Școala și Comunitatea o pot transmite copiilor, pentru că ea îi ajută pe tineri să facă deosebire între valori eterne și valori efemere,și le formează personalitatea, învățându-i să cultive bunătatea și omenia, iubirea de Dumnezeu și de semeni, recunoștința față de generațiile trecute și responsabilitatea față de prezent și de viitor.
 5. Valorile oferite de educația religioasă sunt reper spiritual esențial și liant existențial între toate cunoștințele dobândite prin studiul celorlalte discipline școlare.
 6. Predarea Religiei în școală are valențe educaționale profunde, prin rolul ei formativ în viața copiilor și a tinerilor, demonstrat și de studiile educaționale și sociologice în domeniu. Ora de Religie contribuie la reducerea efectelor negative ale crizei contemporane de identitate și de orientare, întrucât propune modele viabile de bunătate,sfințenie și conviețuire umană.
 7. Educația religioasă contribuie la depășirea ignoranței religioase, care poate favoriza atitudini ideologice de intoleranță.
 8. Ora de Religie contribuie la formarea și cultivarea unei conștiințe vii și mărturisitoarea valorii eterne a persoanei umane și la promovarea demnității acesteia în familie și în societate.
 9. Întrucât libertatea reprezintă un mare Dar oferit de Dumnezeu omului, educația religioasă trebuie asumată în mod liber, conform dorinței părinților și a copiilor. Libertatea însă nu este indiferență spirituală, ci capacitatea omului de a alege valori spirituale, care îmbogățesc viața persoanei și a comunității umane.
 10. Cultele doresc o cooperare mai strânsă cu Statul în promovarea unei educații integrale, care unește viața spirituală profundă cu informarea științifică bogată, deoarece deficitul de spiritualitate sau de sens existențial al societății tehniciste de astăzi are consecințe negative pentru orientarea tinerilor în societate.
Articolul precedentSUCEAVA: Femeie ucisă de un tractor
Articolul următorSUCEAVA: Unei eleve i s-a făcut rău la sport. Ce au descoperit medicii?
Stiri din Neamt, Bacau, Suceava, Iasi, Botosani, Vaslui. Primul ziar regional din regiunea Nord Est.