Bisericile din Piatra Neamţ: Schitul “Sf. Apostoli Petru şi Pavel” – Doamna, ZCH NEWS - sursa ta de informații

Situat în municipiul Piatra-Neamţ, “Peste Vale”, cum spun localnicii, Schitul “Sfânţii Apostoli Petru şi Pavel” – Doamna este un obiectiv de patrimoniu  românesc, care nu impresionează prin măreţie. Anul construirii este dat de Gheorghe Verşescu ca fiind 1790,  ctitor fiind ieromonahul Mitrofan. Marcel Dragotescu apreciază că schitul s-a constituit încă de la jumătatea secolului XVIII. Datarea aproximativă a construirii Schitului Doamna este dată de inscripţia de pe crucea de piatră care s-a păstrat în altarul bisericii: „Aici odihneşte robul lui Dumnezeu ieromonah Mitrofan, de care este făcută Sfânta biserică aceasta…” şi indică data morţii ctitorului la 6 decembrie 1790. Rezultă deci că biserica s-a zidit în jurul anului 1790, catapeteasma fiind montată ulterior de ieromonahul Kalistru, succesorul ctitorului Mitrofan. Edificiul impresionează doar prin dimensiunile sale reduse, prin simplitatea sa, semn că a fost ridicat pentru a servi nevoilor de credinţă şi evlavie ale unei obşti monahale cu un număr restrâns de vieţuitori. Zidurile puternice, care depăşesc uneori grosimea de 1,5 m, se înalţă după obişnuitul plan treflat, cu absidele bine conturate şi care prezintă la exterior câte trei faţete plane îmbinate în unghi. Acoperişul în două ape, uşor evazat deasupra absidei altarului, se desfăşoară unitar până la clopotniţa scundă ce se înalţă la extremitatea vestică, deasupra intrării originare. Probabil că în momentul primei sfinţiri biserica a avut o singură încăpere şi că mult mai târziu s-au adăugat pridvorul de pe axul longitudinal al navei şi veşmântăria de pe latura sudică, în dreptul absidei altarului. În interior, pridvorul îngust este acoperit cu o boltă stelară susţinută de patru perechi de nervuri, ce contrastează cu puritatea stilistică a bolţii semicilindrice a naosului, care se întinde inclusiv deasupra altarului. Absidele laterale sunt scobite în grosimea zidurilor, iar deasupra ieşirii din naos se află un mic cafas (balcon) ce asigură accesul în clopotniţă.

Restaurată între anii 1991-1993, bisericii i se mai adaugă un mic pridvor pe latura sudică. Se pare că Schitul Doamna nu a avut pictură nici în interior nici în exterior. Doar deasupra intrării în pridvor s-au realizat mai recent două medalioane în mozaic cu portretele Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel. În schimb, catapeteasma executată din trei dulapi de proporţii impresionante, etalează întreaga gamă de motive sculpturale caracteristice unui stil neobizantin oarecum autohtonizat prin prezenţa masivă a elementelor decorative preluate din arta populară a Văii Bistriţei. Registrele superioare cuprind icoane zugrăvite direct pe scânduri iar cele de la bază icoane detaşabile, separate prin colonete miniaturale artistic sculptate. Motivele vegetale stilizate domină câmpurile dintre icoane şi o mare parte din suprafaţa uşilor împărăteşti, iar chipurile sfinţilor, pictate de Mihai Zugravul, se impun prin expresivitate şi printr-o fericită îmbinare a culorilor.

Articolul precedentScriitori din Neamţ la Colocviile de la Putna
Articolul următorPrimăria Pietrei țintește Excelența în turismul accesibil