pietricica turism

În aprilie 1881, a apărut primul număr al Revistei „Asachi, revistă ştiinţifică, literară” editată lunar, la Piatra-Neamţ, (până la 10.02.1885), cu întreruperi în aprilie şi decembrie 1882, aprilie şi iulie-octombrie 1883, octombrie-decembrie 1884 şi ianuarie 1885.

Consultând „Istoria jurnalismului din România în date”, volum coordonat de Marian Petcu, apariţia revistei „Asachi” este fixată la 10 februarie 1881. Cert este că atât revista cât şi Societatea Literară şi Ştiinţifică omonimă au luat naştere din iniţiativa unui grup de intelectuali format în ultimele două decenii ale secolului al XIX-lea, după modelul Societăţii „Junimea” din Iaşi, având un comitet de redacţie alcătuit din: dr. D. Cantemir, C. Hogaş (de la nr. 2), I. Negre, Victor Dogariu şi V. C. Buţureanu. Au publicat versuri: Gr. N. Lazu, Calistrat Hogaş („Epistolă către d-l Gr. N. Lazu”, „Între filozofi”) Isidor P. Eşanu, G. Boteanu; cu proză şi articole de critică: Calistrat Hogaş („Amintiri din o călătorie”); D. Cantemir şi V. C. Buţureanu semnează articole pe teme ştiinţifice; I. Mironescu, articole referitoare la învăţământ („Rolul învăţământului rural”).

Societatea literară şi ştiinţifică „Asachi” şi, implicit, periodicul editat de ea au fost efectul unei lăudabile emulaţii care domnea printre membrii grupului de intelectuali format la Piatra Neamţ pe la 1880, după modelul Junimii şi sub influenţa directă, mărturisită de altfel, a societăţii ieşene. Totuşi, programul revistei, care era şi al societăţii, nu este inspirat numai de cel al „Convorbirilor literare”, deoarece insista, cu o nuanţă paşoptistă destul de clară în formulări, asupra scopurilor pe care le urmărea.

Desele schimbări survenite în componenţa comitetului de redacţie, din care făcea parte, de la 10 mai 1881, şi Calistrat Hogaş, nu au modificat programul stabilit iniţial. Se prevedea o acţiune de răspândire a cunoştinţelor ştiinţifice în rândul tineretului, la care se adaugă intenţia de a studia urmele arheologice şi istorice, monumentele de arhitectură, tradiţiile etnografice şi folclorice, bogăţiile naturale ale zonei.

Coloanele revistei ilustrează în bună măsură, aceste variate preocupări, deşi, în puţinii ani de apariţie şi cu mijloacele ştiinţifice sau de informare existente atunci, nu s-au putut obţine decât rezultate sporadice. Dintre conferinţele publice susţinute în cadrul Societăţii omonime şi publicate în revistă reţinem pe cea ţinută de Calistrat Hogaş („Despre dezvoltarea şi conservarea naţionalităţii la români”).

Un studiu amplu publică I. Negre despre „Viaţa, lucrările şi scrierile lui G. Aschi (1788-1869)” şi sunt republicate poeziile lui Aschi: „La Tibru” şi „La Italia”. Ca ecou la acest articol, Vasile Alecsandri va trimite o scrisoare în care atrage atenţia că G. Asachi nu a fost ministru al Instrucţiunii în timpul lui Cuza, cum afirmase I. Negre. Un studiu istorico-pedagogic semnat V. C. Buţureanu s-a dovedit a fi un plagiat după Prévost-Paradol (conf. „Contemporanul”, 1881-1891). Alţi colab.: G. I. Lazariu, , T. I. Crivăţ, V. D. Costinescu şi A. Dimitrescu; proză modestă: magistratul Gr. I. Alexandrescu.

De altfel, începuturile literare ale lui Calistrat Hogaş sunt legate de această revistă. Deşi debutase cu poezii în ziarul „Corespondenţa provincială”, Hogaş se manifestă întâia oară ca personalitate literară prin colaborările publicate între mai 1881 şi februarie 1885 în „Asachi”. În două spirituale recenzii el analizezaă volumele de versuri ale unor autori locali.

Într-un articol intitulat „Despre lectură”, scriitorul comentează lecturile păturii culte şi răul provocat de traducerile neselective. În decembrie 1991, la 110 ani de la ieşirea primului număr, a apărut seria a II-a a Revistei „Asachi”, din iniţiativa unui grup de intelectuali, condus de prof. Gheorghe Bunghez, la acea vreme director al Bibliopolis-Petrodava, care a grupat, în comitetul director, pe intelectualii Aurica Ropcean, Ion Alistar, iar în colegiul redacţional pe Marcel Drăgotescu – redactor coordonator, şi Constantin Cucu – secretar de redacţie.

După alţi doi ani, la 1 ianuarie 2008, apare seria a III-a, revista este editată trimestrial, de aceeaşi SC „Bibliopolis” SA, tot din iniţiativa prof. Gheorghe Bunghez. În prezent, revista este condusă de un colectiv de redacţie coordonat de Lucian Strochi. (N. SAVA)