tg primaria (2)

Primăria oraşului Târgu Neamţ aduce la cunoştinţa publicului interesat că în data de 20.11.2013, începând cu ora 14, va organiza o întâlnire în sala de şedinţe din cadrul Primăriei oraşului Târgu Neamţ, în vederea dezbaterii publice a următoarelor două proiecte:

–      Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014

–      Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor de concesiune si închiriere la nivelul orasului Tîrgu Neamţ pentru anul 2014

Proiectele de hotărâre poate fi consultate şi pe pagina de internet a instituţiei la adresa www.primariatgneamt.ro, secţiunea „Transparenţa decizională – proiecte de hotărâre supuse dezbaterii publice”.

Orice propunere sau amendament, pe marginea proiectelor de hotărâre, poate fi făcută până la data întâlnirii – 20.11.2013, ora 13,00 la sediul Primăriei Târgu Neamţ, camera 5 – Biroul Relaţii Publice sau la adresa de e-mail relatiipublice@primariatgneamt.ro.