pietricica turism

SC ROSSAL SRL  Roman, în calitate de operator al serviciului de salubrizare, vă informează că, începând cu data de 01.03.2018, preţul practicat pentru persoanele fizice din oraşul Târgu-Neamţ va fi de 6,95 lei/persoană/lună (fără TVA). În consecinţă, vă aşteptăm la sediul nostru din Târgu Neamţ, Str. Ştefan cel Mare, nr. 48B, în vederea încheierii actului adiţional. Neprezentarea dv. se consideră acceptare tacită şi nu poate constitui motiv de refuz la plata facturilor ulterioare. (CONDUCEREA ROSSAL)