Având în vedere contextul social actual, se impune luarea măsurilor specifice pentru prevenirea și limitarea infectării cu coronavirus. Faptul că instituțiile de la care solicitanții de finanțare nerambursabilă au nevoie să ridice documente în vederea eligibilității propunerilor de proiecte, ANAF, Direcția de Taxe și Impozite și Judecătoria au restricționat programul de lucru cu publicul, solicitanții se află în imposibilitatea obținerii documentelor necesare până la data prevăzută inițial în anunțul de participare – 31.03.2020. Așadar, termenul limită de depunere a proiectelor va fi prelungit până la data de 30.04.2020.

  1. Autoritatea finanţatoare: Municipiul Piatra Neamţ, cu sediul în Piatra-Neamţ, str. Ştefan cel Mare nr. 6-8, judeţul Neamţ, codul fiscal 2612790, tel. 0233/218991, fax.0233/215374, e-mail: infopn@primariapn.ro, web:www.primariapn.ro
  2. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă: Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
  3. Perioada de finanţare (de desfășurare a activităților): IUNIE –AUGUST 2020.
  4. Domeniile pentru care se acordă finanţarea nerambursabilă rămân neschimbate conform anunțului de participare inițial:
  5. Criteriile de acordare a finanţărilor nerambursabile rămân neschimbate conform anunțului inițial:
  6. Proiectele trebuie să îndeplinească prevederile Ghidului solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local.

A FOST MODIFICAT GHIDUL SOLICITANTULUI! PENTRU A ÎNTOCMI PROIECTELE CONSULTAȚI NOUL REGULAMENT, ATAȘAT PREZENTULUI ANUNȚ, CARE A FOST APROBAT PRIN HCL 386/18.12.2019   

Proiectele vor fi trimise doar prin poștă, la sediul Autorităţii Finanţatoare: Primăria municipiului Piatra-Neamț, str. Ștefan cel Mare, nr. 6-8, Piatra-Neamț, judeţul Neamț, parter. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este 30 aprilie 2020.

Documentele de eligibilitate trebuie îndosariate, să fie în dublu exemplar și în format electronic. Plicul trebuie să poarte numele complet al solicitantului, adresa organizaţiei, titul proiectului și domeniul de aplicabilitate. Selecția și evaluarea proiectelor se va realiza în luna mai, 2020.

Informaţiile suplimentare se pot obţine la telefon 0748146808 şi de pe site-ul instituţiei www.primariapn.ro, secţiunea Comunicări-Finanțări Nerambursabile de la Bugetul Local.

Notă:

Programul pentru acordarea finanţărilor nerambursabile a fost publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 37 din 27.02.2020 , Partea a VI-a.