pietricica turism

Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a furnizat, marţi, 19 septembrie, un set consistent de aleşi locali descoperiti în incompatibilitate sau conflict de interese administrativ. Din lista totală de 20 de aleşi, 7 sunt din judeţe ale Regiunii Nord-Est.

Vasile Baciu, de pildă, fost primar al comunei Horia (Neamţ), este acuzat de conflict de interese administrativ. “În calitate de primar, a semnat concesionarea drepturilor de exploatare a unei pajiști în suprafață de 5,70 ha, situată în comuna Horia, judetul Neamț, în favoarea fiului său. Acest fapt s-a petrecut deși persoana evaluată cunoștea, în calitate de primar, valoarea și calitatea bunului care urma să fie concesionat și a participat, totodată, și la semnarea Contractului de concesiune (în calitate de concedent, în exercitarea atribuțiilor de serviciu)”, precizează ANI.

Tot în conflict de interese administrativ s-ar fi aflat şi Corneliu Huiban, fost primar al comunei Secuieni (Bacău). ANI consideră că, “În calitate de primar, a emis o Dispoziție privind numirea soției sale în funcția publică de consilier în cadrul Compartimentului Comunicare și Relații cu Publicul, Registratură, Petiții din cadrul Primăriei comunei Secuieni, județul Bacău, ca urmare a reorganizării U.A.T. Secuieni”.

Şi Stelian Maxim, actual primar și fost consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Blândești (Botoșani) este acuzat tot de conflict de interese administrativ. “În calitate de consilier local, a votat Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea închirierii pajiștii prin licitație publică (teren în suprafață de 542,58 ha situat în satele Blândești, Cherchejeni, Soldănești, aparținând domeniului privat al comunei Blândești). De asemenea, în calitate de consilier local, persoana evaluată a votat Hotărârea Consiliului Local privind scăderea taxei de participare la licitație privind închirierea pajiștii comunale aparținând comunei Blândești și modificarea punctului 10 în caietul de sarcini. Totodată, persoana evaluată a încheiat cu C.L. al comunei Blândești, județul Botoșani, un contract de închiriere pentru o parte din acea suprafață de teren. Ulterior, în calitate de primar, acesta a participat la adoptarea unei Hotărâri prin care s-a împuternicit pe sine însuși pentru verificarea lucrărilor efectuate pe pajiștea situată în satele Blândești, Cerchejeni, Soldănești, aparținând domeniului privat al comunei Blândești”, potrivit ANI.

ANI consideră că Ioan Buta, primar al orașului Murgeni (Vaslui) s-ar fi aflat în incompatibilite şi justifică: “În perioada 31 octombrie 2012 – 10 decembrie 2014, a exercitat simultan funcția de primar și calitatea de membru-președinte al Consiliului de Administrație al Spitalului de Psihiatrie Murgeni”.

De asemenea, Ionel Broşteanu, viceprimar al comunei Băcești (Vaslui), este declarat tot în incompatibilitate, deoarece “În perioada 24 iunie 2012 – 03 martie 2016, a deținut și exercitat simultan funcția de viceprimar și calitatea de titular întreprindere individuală în cadrul „Broșteanu Ionel” Întreprindere Individuală”.

De asemenea, Ermil Vornicu, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Balcani (Bacău) ar fi fost tot în incompatibilitate. ANI consideră că, “În perioada exercitării mandatelor de consilier local, în intervalul 25 august 2008 – 20 februarie 2015, S.C. Vitmex Prodcom S.R.L. (în cadrul căreia persoana evaluată deținea calitatea  de  asociat  unic  și  funcția  de  administrator, iar  soția  sa  deținea  funcția  de  administrator) a  furnizat produse Primăriei comunei Balcani, județul Bacău (prin achiziții directe – 105 facturi fiscale), încasând suma totală de 428.059,91 Lei”.

Tot în incompatibilitate s-ar fi aflat şi Silviu Marcu Cernătescu, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Albești (Vaslui), deoarece “În perioada 01 mai – 14 iunie 2013, a deținut și exercitat simultan calitatea de consilier local și funcția de consilier personal al primarului”.

Restul aleşilor “încondeiaţi” de ANI – AICI. (ZCH NEWS)