pompieri-subofiteriInspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) “Petrodava” Neamț organizează concurs pentru ocuparea a 16 posturi prevăzute a fi încadrate de subofițeri, prin încadrare din sursă externă, se precizează într-un comunicat de presă.

Posturile disponibile sunt următoarele:

 • FINANCIAR – Subofițer tehnic principal / Financiar (1);
 • SERVICIUL LOGISTIC – TEHNIC Conducător auto (autospeciale) / Logistic (2);
 • DETAȘAMENTUL DE POMPIERI PIATRA-NEAMȚ – Subofițer operativ principal / Pompier (6);
 • DETAȘAMENTUL DE POMPIERI ROMAN – Subofițer operativ principal / Pompier (1);
 • DETAȘAMENTUL DE POMPIERI TÂRGU NEAMȚ – GARDA DE INTERVENȚIE NR. 2 POIANA TEIULUI – Subofițer operativ principal / Pompier (5); Conducător auto (autospeciale) / Auto / pompier (1)

Condiții de înscriere pentru candidați:

isu-neamt-5Pentru a participa la concursuri, persoanele care intenționează să candideze trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • să depună documentele prevăzute în anunțurile de concurs, în condițiile și la termenele stabilite în acestea;
 • să aibă cetățenia română și domiciliul în România;
 • să cunoască limba română scris și vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exercițiu;
 • să fie apte din punct de vedere medical, fizic și psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile și subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenței semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară, verificării aptitudinilor fizice și, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor și/sau criteriilor aplicabile;
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 • să aibă vârsta de până la 27 ani, împliniți în anul desfășurării concursului (doar pentru posturile de la pozițiile 2 – 6 din tabelul de mai sus);
 • să aibă studii corespunzătoare cerințelor postului pentru care candidează;
 • să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate;
 • să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică în ultimii 7 ani;
 • să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 • să îndeplinească criteriul specific de înălțime minimum 1,65 m. bărbații și 1,60 m. femeile;
 • să îndeplinească toate celelalte cerințe specifice menționate în anunțurile de concurs;
 • persoanele care au calitatea de cadre militare în rezervă provenite din polițiști și cadre militare din Ministerul Afacerilor Interne pentru a fi recrutate în vederea rechemării în activitate, trebuie să fie confirmate în arme și specialități militare corespunzătoare funcțiilor pentru care se organizează examen;
 • să nu fi fost trecuți în rezervă în condițiile art. 85 alin. (1) lit. a), d), i), j), k) și ale art. 87 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare;
 • să nu fi încetat raporturile de serviciu în condițiile art. 69 alin. (1) lit. a), c), h), i) și k) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare ori din motive imputabile lor;
 • să nu dobândească, prin încadrare, potrivit nivelului studiilor, grade militare mai mici decât cele avute în rezervă;
 • persoanele care au dobândit grade militare în rezervă ca urmare a îndeplinirii serviciului militar, participării la convocări de pregătire sau în urma concentrării, nu fac obiectul recrutării în vederea rechemării în activitate pe timp de pace.

Cei interesați se pot adresa Biroului Resurse Umane din cadrul ISU Neamț, cu sediul în str. Cuejdi nr. 34, Piatra Neamț, telefoane 0233/216816, 0233/216815, interioare 27128, 27007 sau pot accesa pagina oficială de internet AICI. (ZCH NEWS)