reclama autocenter

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.87/04.02.2014 a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.123/2014 pentru modificarea Ordinului nr. 1950 din 13 decembrie 2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.

Prin acest ordin se modifică :

1. Formularul 120 “Decont privind accizele”, cod 14.13.01.03.

2. Instrucţiunile de completare a formularului 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, cod 14.13.01.99/bs;

3. Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat.

Prevederile de la pct. 2 şi 3 se aplică pentru declararea impozitelor şi taxelor datorate începând cu 01.01.2014. Formularul 120 se utilizează începând cu declararea obligaţiilor anuale aferente anului fiscal 2013. Reamintim că “Decontul privind accizele” se completează şi se depune anual de către operatorii economici, plătitori de accize, potrivit titlului VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 30 aprilie a anului următor celui de raportare. Formularul 100 “Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” se completează cu ajutorul programului de asistenţă.

Formularul se depune la AJFP Neamţ, în format PDF, cu fişier XML ataşat, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat şi ştampilat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. În situaţia în care în declaraţia privind o perioadă de raportare, depusă la organul fiscal competent, nu au fost cuprinse toate impozitele sau taxele pentru care este prevăzută, conform legii, obligaţia declarării acestora, plătitorul depune un formular referitor la aceeaşi perioadă de raportare, pentru impozitele ori taxele nedeclarate iniţial. Data depunerii acestui formular se stabileşte în conformitate cu prevederile legale. Noua versiune a declaraţiei 100 a fost publicată pe site-ul www.anaf.ro în data de 31.01.2014. (I.H.S.)

Articolul precedentMai bine navetist decât internist
Articolul următorAjutoarele sociale, suspendate la 31 martie pentru neplata impozitelor