pietricica turism

Până la data de 31 iulie 2019 trebuie depusă declarația unică, acest termen fiind prelungit o dată, în luna martie. Nedepunerea la termen a declarației unice atrage amenzi de la 50 lei la 500 lei. Declarația unică ce vizează veniturile și impozitele se depune de persoanele fizice care obțin venituri, altele decât cele salariale, în România sau și din străinătate, venituri obținute în mod individual sau printr-o formă de asociere. Aceste persoane fizice trebuie să-și declare și să-și achite impozitul pe venit și cotele de contribuții sociale obligatorii aferente pe activitatea din anul 2018. Declarația unică se depune și pentru a formula estimarea de venit sau normă de venit și impozitul aferent pentru activitatea din anul 2019. Nu în ultimul rând, declarația unică se depune și de cei care nu au venituri dar optează să achite contribuții sociale de sănătate în anul 2019, dar și de cei care trebuie să achite contribuții sociale obligatorii pentru anul 2018.

Declarația unică îi vizează pe cei care au activități independente, pe cei care au venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din chirii, din activități agricole impozitate în sistem real, din silvicultură, piscicultură, dar și pe cei care au venituri din jocuri de noroc la distanță și festivaluri de poker la care au participat în perioada 1 ianuarie-22 martie 2018. În acest formular se completează și destinația aleasă pentru virarea a 2% sau a 3,5% din impozit pentru finanțarea ong-urilor și altor entități non-profit. Ultimul formular actualizat este cel publicat în Monitorul oficial la data de 6 iunie 2019 https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/declaratie_unica.html .

Pe pagina ANAF este o atenționare privind scadența depunerii acestei declarații și o serie de îndrumări cu modalitatea înregistrării documentului obligatoriu. Completarea și transmiterea declarației unice on-line se face prin serviciul Spațiul Privat Virtual sau direct de pe pagina ANAF, prin accesarea butonului „Depunere declarație unică” din dreapta sus ori de pe pagina www.e-guvernare.ro, pentru cei care dețin certificat digital calificat. Dar, documentul poate fi descărcat pe hârtie și după completare poate fi trimis și prin poștă. Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice poate fi completat și depus direct la ghișeele de la sediul organului fiscal. Cei care au nevoie de îndrumare pentru completarea formularului pot apela la numărul de telefon 031.4039160 la care specialiștii ANAF oferă consultanță fiscală sau IT. Dar se pot adresa și direct la funcționarii serviciului sau biroului specializat Asistență Contribuabili, completarea și depunerea declarației putând fi făcută de la calculatorul pus expres la dispoziție în sediul organului fiscal, informează ANAF.

(C.I.)