pietricica turism

Asociaţia Judeţeană de Fotbal (AJF) Neamţ anunţă că a fost programată adunarea generală ordinară de alegeri pentru data de 30 martie 2018, cu începere de la ora 11:00, în sala de sedinţe a Stadionului Municipal “Ceahlăul” din Piatra Neamţ.

În comunicatul de presă al AJF Neamţ se precizează că ordinea de zi este următoarea:

 • Constatarea cvorumului şedinţei;
 • Aprobarea ordinii de zi;
 • Alocuţiunea preşedintelui AJF Neamţ;
 • Desemnarea a trei persoane pentru întocmirea procesului verbal;
 • Desemnarea a trei persoane pentru validarea voturilor (scrutători);
 • Raportul Comitetului Executiv al AJF Neamţ şi ale comisiilor de specialitate;
 • Afilierea, dezafilierea, retragerea, excluderea mambrilor afiliaţi, după caz;
 • Alegerea preşedintelui, a celor doi vicepreşedinţi, a membrilor Comitetului Executiv şi aprobarea comisiei de cenzori.

“Persoanele care vor candida pentru un loc în Comitetul Executiv al AJF Neamţ trebuie să respecte prevederile statutului AJF Neamţ din 2001, modificat şi completat în baza Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000. Condiţiile ce trebuie îndeplinite de candidaţii pentru postul de preşedinte al AJF Neamţ sunt:

 • să aibă cetăţenia română;
 • să fie absolvent de studii superioare;
 • să aibă experienţă de minim 4 ani în activitatea fotbalistică (administrativă sau tehnică) la nivel de AJF/LPF/FRF;
 • să aibă cazierul judiciar curat;
 • persoanele respective nu au fost declarate «persona non grata» de Adunarea Generală a AJF Neamţ;
 • să aibă vârsta maximă de 70 de ani;
 • să prezinte un program privind strategia şi obiectivele mandatului”, potrivit sursei citate.

Dosarele candidaţilor şi eventualele propuneri pentru ordinea de zi se pot depune, până la data de 15 martie 2018, la sediul AJF Neamţ din Piatra Neamţ, strada Ştefan cel Mare, Nr. 31 (sediul DJST Neamţ, Tabăra Cozla). (M. CONSTANTINESCU)