ajofm neamt sediu

Ce condiţii trebuie să îndeplinească beneficiarii

Au dreptul să primească indemnizaţie de şomaj nemţenii care:

 • şi-au pierdut locul de muncă din motive neimputabile lor;
 • au incheiat un contract de asigurare pentru şomaj şi nu realizează venituri sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă, în valoare de 500 de lei;
 • au încetat activitatea ca urmare a pensionării pentru invaliditate şi ulterior, au redobândit capacitatea de muncă, dar nu au reuşit să-şi găsească serviciu;
 • au defăşurat activitate în baza convenţiei civile, însă aceasta a încetat;
 • sunt absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ, în vârstă de minimum 16 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale;
 • sunt absolvenţi ai şcolilor speciale pentru persoane cu handicap în vârstă de minimum 16 ani, care nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale.

Pentru a primi indemnizaţia de şomaj, un nemţean trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • să aibă un stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii;
 • să nu realizeze venituri sau, dacă acest lucru se întâmplă, să fie mai mici de 500 de lei (valoarea indicatorului social de referinţă)
 • să nu îndeplinească criteriile de pensionare;
 • să fie înregistrat la AJOFM Neamţ sau ALOFM Neamţ, dacă a avut ultimul loc de muncă în judeţul Neamţ, respectiv municipiul Piatra-Neamţ.

Indemnizaţia de şomaj se solicit la ALOFM Neamţ cu următoarele documente:

 • actul de identitate, in original;
 • actele de studii şi de calificare, în original şi în copie;
 • adeverinţă medical din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă ori că are eventuale restricţii medicale;
 • adeverinţă eliberată de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Neamţ care să ateste că persoana nu realizează venituri sau că ele sunt mai mici de 500 de lei/lună.

Pe lângă aceste documente, fiecare categorie de persoane care are dreptul la ajutor de șomaj, trebuie să prezinte anumite documente specifice. De exemplu, în cazul persoanelor provenite din muncă, actele solicitate în plus sunt:

 • adeverință eliberata de angajatori și vizată de ITM Neamț, din care să rezulte perioadele în care s-a prestat activitatea, precum și data și motivul încetării raporturilor de muncă sau de serviciu la ultimul angajator;
 • declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu are loc de muncă și nu realizează venituri;

Cum se calculează ajutorul de șomaj:

 • 75% din valoarea indicatorului social de referință pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin un an;
 • 75% din ISR la care se adauga o sumă calculată prin aplicarea asupra mediei salariului de bază lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferențiate în funcție de stagiul de cotizare, astfel:
 • 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin 3 ani;
 • 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin 5 ani;
 • 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin 10 ani;
 • 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin 20 de ani.

Indemnizația de șomaj se acordă în felul următor:

 • 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin un an;
 • 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin 5 ani;
 • 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.

(Z.C.H)