0:00

La 5 decembrie 2014, județul Neamț a avut încasări de 244.970.835 lei, ceea ce înseamnă 80,24% din cei 305.303.000 lei, cât s-a prevăzut a fi încasat la buget. Plenul Consiliului Județean Neamț și-a însușit execuția bugetară la data de 5 decembrie, iar din datele prezentate de economiștii de la județ rezultă că, în principiu, s-au realizat veniturile prognozate și, la fel, în principiu, s-a plătit ce era de plătit.

Bugetul județului pe 2014 prevedea 305,3 milioane de lei la capitolul venituri și 314,25 milioane de lei la cheltuieli. ”Cheltuielile totale programate pe anul 2014 sunt mai mari cu 7.500.000 lei decât veniturile aferente, deoarece cheltuielile secțiunii de dezvoltare urmează a fi acoperite din excedentul bugetar al anului 2013, rezultat la încheierea exercițiului bugetar, care se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, conform legii privind finanțele publice”, explică directorul economic al Consiliului Județean în raportul său de specialitate.

Cheltuielile județului au fost, în principal, de funcționare (89,21%) și mai puțin cu dezvoltarea (50,77%). În lei noi, asta înseamnă 170.736.034 lei plătiți pentru funcționarea CJ și a tuturor instituțiilor care țin, într-o formă sau alta, de bugetul județului, iar 62.371.998 lei au fost plătiți pentru dezvoltare. Pe anumite capitole bugetare, cum sunt ”Alte srevicii publice generale”, ”Apărare”, ”Sănătate”, ”Ordine publică și siguranță națională”, ”Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, ”Transporturi” și ”Protecția Mediului”, unde se înregistrează un procent mic de plăți făcute (din cât trebuia), economiștii CJ fac precizarea că urmează să mai fie fîcute plăți până la sfârșitul anului, deci valorile vor suferi modificări.

La Învățământ, de exemplu, era prevăzut să se cheltuiască 23.000 de lei, iar până la 5 decembrie s-au făcut plăți de numai 8.213 lei. În Sănătate se prevăzuseră plăți de 122.684.000 lei, din care s-au efectuat aproape 80% (97.893.045 lei). În contul activităților denumite generic ”Cultură, recreere, religie” s-a prevăzut cheltuirea a 8,366 milioane de lei, din care plăți efective au fost până la 5.12.2014 aproximativ 7,41 milioane.

Ca o concluzie, enunțată de directorul economic al CJ Neamț și care n-a fost contrazis de niciun consilier județean, ”administrarea și utilizarea resurselor s-a făcut cu respectarea legii finanțelor publice, a legii contabilității, utilizând indicatorii din sistemul finanțelor publice și respectând principiile contabile specifice” și ”potrivit execuției bugetare la 5 decembrie 2014, rezultă că au fost asigurate condițiile pentru desfășurarea unei activități normale, în toate domeniile finanțate din bugetul județul Neamț”. Financiar, vorbind, că din alte puncte de vedere… (D. OSTAHIE)

Articolul precedentFLORIN MARIN nu renunță
Articolul următorCoroniță pentru Neamț