pietricica turism

Administrația Bazinală de Apă Siret anunţă începerea activităţilor de consultare a publicului în ceea ce priveşte principalele probleme de gospodărire a apelor. Informaţiile conţinute în acest document reprezintă cea mai recentă evaluare a presiunilor şi a impactului acestora asupra mediului acvatic, progresele înregistrate în atingerea obiectivelor pentru anul 2021 şi identifică problemele importante privind gospodărirea apelor care încă afectează în mod direct sau indirect starea apelor de suprafaţă şi subterane.

Mai exact, este vorba despre probleme semnificative privind: poluarea apelor cu substanţe organice, poluarea apelor cu nutrienţi, poluarea apelor cu substanţe periculoase, precum şi alterările hidromorfologice ale stării apelor produse de construcţiile/lucrările situate pe ape sau în proximitatea acestora.

Documentul poate fi consultat la adresa http://www.rowater.ro/dasiret/default.aspx, în secțiunea Consultarea publicului / Documente. Observațiile pot fi transmise prin e-mail la adresa dispecer@das.rowater.ro.

„Prin acest proces se urmărește informarea, consultarea și participarea celor interesați, inclusiv a utilizatorilor de apă și a publicului larg. Comentariile și observațiile publicului vor sta la baza îmbunătățirii documentului, atât în procesul de identificare corectă a principalelor probleme, precum și a măsurilor care sunt necesare a fi întreprinse”, se menţionează în comunicatul de presă semnat de ing. Emil Vamanu, şeful Administrației Bazinale de Apă Siret. Consultarea publicului durează până pe data 22 iunie 2014. (M.C.)