Peste 7,1 milioane de lei este valoarea proiectului de reabilitare, extindere și dotare a Unității de Primiri Urgențe (UPU) din cadrul Spitalului Județean de Urgență (SJU) Neamț. Investiția a fost aprobată de consilierii județeni în ședința de joi, 19 iulie, astfel că proiectul poate trece la faza contractării. Cea mai mare parte a finanțării este asigurată prin POR 2014-2020. Din bugetul județului vor fi asigurate suma de aproximativ 400.000 lei, pentru cheltuieli neeligibile și 135.400 lei, partea de cofinanțare de 2% din valoarea eligibilă a investiției. Prin această investiție se dorește îmbunătățirea calității și eficienței îngrijirii spitalicești de urgență la nivelul SJUN. În acest moment, UPU Piatra Neamț a rămas aceeași structură de la nivelul anului 2007, când a fost înființată, atât în ce privește personalul, cât și ca spațiu efectiv de care dispune, în condițiile în care numărul pacienților care ajung în urgență aproape s-a triplat.

“Noi ne dorim ca la finalul acestei investiții să fie dotările necesare și personal medical suficient”, a declarat dr. Brândușa Pavlidis, medicul șef UPU Piatra Neamț.

Pe partea de finanțare, Consiliul Județean Neamț își asumă cheltuielile conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului, dar și toate cheltuielile necesare investiției și care vor fi decontate ulterior din instrumentele structurale, inclusiv ajustări ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziției, precum și banii necesari mentenanței și întreținerii pe întreaga perioadă de durabilitate a proiectului de extindere și dotare a UPU Piatra Neamț. (C.I.)