lei noi 03

Efectivul salariaţilor din economia judeţului la sfârşitul lunii aprilie 2014 era de 78.302 persoane, în creştere cu 310 persoane faţă de luna martie 2014 şi în scădere cu 241 persoane faţă de luna aprilie 2013. Din totalul salariaţilor, 3.189 persoane (4,1%) lucrau în agricultură, vânătoare şi servicii anexe; silvicultură şi pescuit, 28.467 persoane (36,3%) lucrau în industrie şi construcţii, iar 46.646 persoane (59,6%) lucrau în servicii. Câştigul salarial mediu nominal brut realizat pe ansamblul economiei naţionale în luna aprilie 2014 a fost de 2.395 lei/salariat, cu 1,7% mai mare faţă de luna martie 2014, iar cel net de 1.735 lei/salariat, în creştere cu 29 lei (+1,7%) faţă de luna martie 2014.

În luna aprilie 2014, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mare decât în luna precedentă ca urmare a acordării de premii ocazionale (inclusiv pentru sărbătorile de Paşte). În sectorul bugetar s-au înregistrat uşoare scăderi ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă, astfel: învăţământ (-1,3%), sănătate şi asistenţă socială (-0,5%), administraţie publică (-0,3%). Indicele câştigului salarial real pentru luna aprilie 2014, calculat ca raport între indicele câştigului salarial mediu nominal net şi indicele preţurilor de consum, a fost de 101,4% faţă de luna martie 2014 şi de 103,3% faţa de luna aprilie 2013. În judeţul Neamţ, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 1.707 lei/salariat, iar cel net de 1.232 lei/salariat, fiind cu 1,9% mai mare faţă de câştigul salarial mediu nominal net realizat în luna martie 2014. (Z.C.H.)