pietricica turism

Astăzi este ultima zi în care persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit mai pot depune formularul 101 „Declarație privind impozitul pe profit” pentru anul 2013.

Anterior depunerii, la organul fiscal, a declaraţiilor fiscale, inclusiv a declaraţiilor fiscale rectificative, contribuabilii pot opta pentru certificarea acestora, de către un consultant fiscal care a dobândit această calitate potrivit reglementărilor legale cu privire la organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală şi care este înscris ca membru activ în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală.

Formularul se depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu fişier XML ataşat, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat şi ştampilat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță (on-line), în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Formatul electronic se obţine prin folosirea programului de asistenţă ce poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală secţiunea Declaraţii electronice / Descărcare declaraţii / Declaraţie privind impozitul pe profit. Modelul şi conţinutul formularului 101, precum şi instrucţiunile de completare a acestuia sunt reglementate prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1950/2012 privind aprobarea modelului şi continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, cu modificările ulterioare. (I.H.S.)