În cadrul Conferinței Națiunilor Unite pentru Mediu și Dezvoltare de la Rio de Janeiro, din decembrie 1992 s-a luat decizia sărbătoririi Zilei Mondiale a Apei pe data de 22 martie. În România, această zi se sărbătorește din 1993.

Tema aleasă de Organizația Națiunilor Unite pentru a 25-a aniversare a Zilei Mondiale a Apei, este Apa și apa uzată. Campania intitulată generic De ce (să) irosim apa? are doi piloni principali: reducerea la jumătate a volumului de ape uzate neepurate și intensificarea procesului de reciclare și reutilizare sigură a acestora, astfel încât până în anul 2030 să poată fi atins obiectivul de dezvoltare durabilă Apă sigură și igienă pentru întreaga populație.

În scopul protecției ecosistemelor acvatice împotriva oricărei forme de poluare, conservarea celor care prezintă o stare ecologică bună și reabilitarea celor afectate antropic, în cursul anului 2016 au fost monitorizate sistematic, prin analize fizico chimice și biologice un număr de 19 corpuri de apă situate în zona de competență a Sistemului de Gospodărire a Apelor Neamț. În urma evaluării acestora, a rezultat o stare a calității bună pentru 13 corpuri de apă și o stare moderată pentru 6 corpuri de apă.

Calitatea apelor de suprafață este influențată major de apele uzate deversate din stațiile de epurare urbane/rurale și ale agenților economici. Astfel, în cursul anului 2016, în cadrul bazinului hidrografic administrat de Sistemul de Gospodărire a Apelor Neamț au fost monitorizate un număr de 38 stații de epurare. Dintre acestea, 10 stații de epurare au avut funcționare corespunzătoare iar 28 stații de epurare au înregistrat depășiri ale unor indicatori pe efluentul stației, pentru care s-a aplicat principiul „poluatorul plătește”. Unul dintre obiectivele Sistemului de Gospodărire a Apelor Neamț este verificarea implementării tuturor măsurilor și lucrărilor de investiții stabilite, împreună cu agenții economici, pentru îmbunătățirea calității efluenților stațiilor de epurare existente, cu încadrarea efluenților epurați în limitele maxime prevăzute prin legislația în vigoare.

Epurarea apelor uzate în județul Neamț reflectă o creștere a nivelului de colectare pentru aglomerările mai mari de 2000 locuitori echivalenți, acesta ajungând la cca. 47%. Unitățile administrativ teritoriale și agenții economici depun eforturi în continuarea implementării măsurilor de realizare, modernizare și dezvoltare a infrastructurii de apă uzată în vederea asigurării conformării cu cerințele europene.

Un alt factor ce influențează în mod negativ calitatea apelor de suprafață este starea precară de igienizare a acestora. Sistemul de Gospodărire a Apelor Neamț desfășoară pe tot parcursul lunii martie, prin formațiile de lucru, acțiuni de igienizare pe cursurile de apă din administrare. Până în prezent au fost ecologizate: malul stâng al acumulării Reconstrucția în zona aval confluență cu pr. Cuejdiu, în mun. Piatra Neamț, malul drept al râului Moldova pe o lungime de 1,2 km amonte și aval de podul la drumul național DN2, mun. Roman, zona digului remuu pr. Valea Neagră în localitatea Secuienii Noi, com. Secuieni, malul drept al râului Bistrița, pe o lungime de 1,4 km, în loc. Dreptu, com. Poiana Teiului, râul Ozana amonte și aval de podul la drumul național DN 15C în orașul Tg. Neamț, pr. Netezi în loc. Valea Seacă, com. Bălțătești. A fost colectată o cantitate estimată de 1900 kg deșeuri.

Acțiunile de igienizare a cursurilor de apă vor continua astfel încât să conducă la sensibilizarea Unităților Administrativ Teritoriale, a agenților economici și nu în ultimul rând a cetățenilor pentru păstrarea apelor curate.

Cu ocazia Zilei Mondiale a Apei, Sistemul de Gospodărire a Apelor Neamț s-a implicat și în acest an în organizarea de acțiuni educative cu elevi din unitățile de învățământ partenere – Colegiul Național Petru Rareș și Colegiul Tehnic Forestier din Piatra Neamț – prin organizarea unei sesiuni de lucrări / referate cu tema „Apa și apa uzată” și distribuirea de materiale informative. În cadrul acțiunii desfășurate în parteneriat cu Palatul Copiilor din Piatra Neamț, pe lângă expunerile materialelor având ca temă apa, a avut loc și o prezentare de modă din materiale reciclabile realizate în cadrul cluburilor de ecologie și de creații confecții, precum și o expoziție de pictură. Cele mai bune lucrări prezentate au fost premiate.

DIRECTOR, ing. Ion Păvăleanu

Întocmit Responsabil Relații cu Presa, Ing. Raluca Iacob