pietricica turism

Una din noutățile aduse în fiscalitate, anul acesta, este scutirea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate în cazul victimelor traficului de persoane. Scutirea este valabilă pentru maxim 12 luni, perioadă considerată suficientă pentru ca aceste persoane să beneficieze de serviciile medicale post-traumă. Asta, în cazul în care urmează tratamente medicale, trec prin intervenții chirurgicale, trec prin ședințe de psihoterapie și de consiliere psihologică, și ce alt gen de recuperare decid specialiștii că se impune. Scutirea funcționează ca o compensare, acordată în spiritul „solidarității sociale” (o sintagmă în trend) și care nu ține cont, de pildă, de faptul că marea majoritate a victimelor nu cer daune – morale sau materiale – de la traficanții care le-au exploatat, sub diverse forme.

Ar mai fi de adăugat că, potrivit reglementărilor fiscale, scutirea se aplică numai dacă aceste persoane nu obțin venituri din salarii, din activități independente, din chirii, din dividende, din asociere cu o persoană juridică, din agricultură, silvicultură, piscicultură, așa cum sunt acestea stabilite de art. 155 din Codul Fiscal, sau în cazul când aceste venituri cumulate sunt, lunar, sub valoarea salariului minim brut garantat, acum de 1.900 lei. Iar, în plus, victimele traficanților de persoane, scutite de la plata contribuției, au calitatea de asigurat în sistemul public de sănătate. Tot normele fiscale mai spun că această categorie de persoane poate opta să achite contribuția socială de sănătate. (C.I.)