pruteanu

Fostul președinte al Consiliului Județean Neamț și actual consilier județean, Vasile Pruteanu, se judecă la Înalta Curte de Casație cu Agenția Națională de Integritate într-un dosar ce privește conflictul de interese, încă din anul 2011. Următorul termen de judecată este fixat pentru data de 4 decembrie. Vasile Pruteanu a fost acuzat de incompatibilitate și conflict de interese, după ce ANI s-a sesizat cu privire la faptul că mai multe instituții subordonate Consiliului Județean Neamț au încheiat contracte pentru achiziția de medicamente și material sanitar cu Farmacia C&C Farm SRL, societate al cărei administrator era fiica lui Vasile Pruteanu, Iulia Pruteanu. 27 de contracte de achiziții de medicamente și materiale sanitare, în valoare de 512.149 lei, au fost încheiate de Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca”, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Comuna Ștefan cel Mare, Centrul de Îngrijire și Asistență Târgu Neamț, Centrul de Îngrijire și Asistență Bozienii de Sus, Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni și Centrul de Îngrijire și Asistență Oșlobeni și C&C Farm SRL, în perioada 2010-2011. Conform prevederilor Legii nr. 215/2001, legea administrației publice locale, republicată, precum și a fișei postului, Președintele Consiliului Județean exercită funcția de ordonator principal de credite; întocmește proiectul bugetului județului și contul de încheiere a exercițiului bugetar și le supune spre aprobare consiliului județean, în condițiile și la termenele prevăzute de lege și răspunde de buna funcționare a aparatului de specialitate al consiliului județean, a instituțiilor și serviciilor de interes județean și a societăților comerciale și regiilor autonome de interes județean. (Z.C.H.)