taxe

Primăria oraşului Târgu Neamţ informează că, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică se supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ: Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor de concesiune și închiriere la nivelul orașului Târgu Neamț pentru anul 2014. Proiectul poate fi studiat în cadrul Primăriei Târgu Neamț la Birou 5 parter și Birou 27, etaj 2, cât și la adresa de internet www.primariatgneamt.ro, la rubrica „Transparența decizională-Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii publice”. Recomandările scrise ale cetățenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, pot fi depuse la Biroul Relații Publice din cadrul Primăriei - cam. 5, transmise la nr. de fax 0233/790508, sau în format electronic, la adresa de e-mail: relatiipublice@primariatgneamt.ro, până pe data de 11.11.2013. Materialele transmise vor purta mențiunea pe plic: “Recomandare la proiect de act normativ”. (C.T.S.)