masini pe stradaGuvernul României a aprobat, miercuri, 26 august, o ordonanţă de urgenţă, care va permite persoanelor care au achitat taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisii poluante provenite de la autovehicule, potrivit reglementărilor legale în vigoare la momentul înmatriculării, să solicite restituirea pe cale administrativă, fără a mai fi nevoie să deschidă acțiune în instanță, se precizează într-un comunicat de presă.

“Persoanele aflate în această situație pot solicita restituirea taxei prin cerere adresată organului fiscal. Cererile se soluționează în termen de 45 de zile de la înregistrare, prin decizie care se comunică persoanei interesate în maximum 10 zile de la emitere. Împotriva deciziei organului fiscal, precum și în cazul în care cererea nu a fost soluționată în termenul legal, persoana interesată poate face contestație în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei sau, după caz, de la împlinirea termenului în care decizia trebuia comunicată. Contestația se soluționează în 45 de zile de la înregistrare. Dacă nici în acest termen solicitarea de restituire a taxei nu este soluționată său persoana interesată contestă în continuare decizia organului fiscal, persoana interesată poate face plângere la instanța judecătorească de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/ 2004 a contenciosului administrativ, cu modificările șicompletările ulterioare.

Sumele reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisii poluante provenite de la autovehicule, precum și dobânzile datorate contribuabilului, actualizate cu indicele prețurilor de consum publicat pe portalul Institutului Național de Statistică, se restituie conform prevederilor legale în vigoare, respectiv pe parcursul a 5 ani calendaristici, prin plata în fiecare an a 20% din valoarea acestora.

Procedura de efectuare a plății va fi stabilită prin ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului finanțelor publice. Restituirea sumelor se face de către organul fiscal competent, de la bugetul Fondului pentru mediu sau bugetul de stat, după caz, din contul de venituri bugetare în care a fost încasată suma, în contul bancar indicat de către solicitant prin cererea sa de restituire.

O altă prevedere a Ordonanței aprobată astăzi are în vedere instituirea obligației de plată a timbrului de mediu cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat, în situația autovehiculelor pentru care s-a emis decizie de restituire a taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

Un al treilea aspect reglementat de actul normativ adoptat astăzi are în vedere stimularea achiziționării de vehicule noi, nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic. În acest scop, se majorează de la 12.000 de lei la 20.000 de lei valoarea ecotichetului de care beneficiază persoanele fizice, persoanele juridice, unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile publice la achiziționarea unui autovehicul pur electric. Totodată, se instituie acordarea ecotichetului în cuantum de 5.000 de lei de care beneficiază persoanele fizice, persoanele juridice, unitățile administrativ-teritoriale și institutiile publice la achiziționarea unui autovehicul nou electric hibrid cu sursă de alimentare externă, care generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 50g/ km. Aceste finanțări, sub forma ecotichetelor, se acordă din bugetul Fondului pentru mediu”, se menţionează în comunicatul Biroului de presă al Guvernului României. (ZCH NEWS)

Articolul precedentI-a explodat bricheta în față!
Articolul următor21 de cazuri de hepatită A! 18 dintre bolnavi sunt copii!
Stiri din Neamt, Bacau, Suceava, Iasi, Botosani, Vaslui. Primul ziar regional din regiunea Nord Est.