pietricica turism

Agenția Națională de Integritate a constatat existența unei diferențe nejustificate, în cuantum de de 84.081 lei (aprox. 22.361 euro), între averea dobândită și veniturile realizate de către RADU IULIAN, agent în cadrul Inspectoratului Județean al Poliției de Frontieră Suceava, împreună cu familia, în perioada 15 martie 2001 – 31 decembrie 2010. Având în vedere cele de mai sus, Agenția Națională de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curții de Apel Suceava, în vederea începerii acțiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite și veniturile realizate de către RADU IULIAN, împreună cu familia, în perioada exercitării funcției publice. RADU IULIAN a fost informat despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoana evaluată a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere. Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare. (AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE)