piatra 02

* durata medie a şederii turiştilor în Neamţ se apropie de 48 de ore

Capacitatea de cazare turistică în funcţiune a structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, în perioada ianuarie-aprilie 2014, a fost de 470.020 locuri-zile, cu 5,4% mai mică faţă de perioada ianuarie-aprilie 2013. În perioada ianuarie-aprilie 2014, structurile de cazare din categoria 3 stele au deţinut ponderea cea mai mare (57,8%) în totalul capacităţii de cazare turistică în funcţiune, faţă de 54,6% în perioada ianuarie-aprilie 2013. În perioada 1.I.-30.IV.2014, în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, numărul sosirilor a totalizat 36.097, fiind mai mare cu 10,1% faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent.

La sosirile turiştilor români au fost înregistrate creşteri cu 9,4%, iar la turiştii străini creşteri cu 22,1%. Înnoptările au fost în număr de 63.710, fiind cu 24,9% mai mare decât numărul înnoptărilor din perioada 1.I.-30.IV.2013. În perioada analizată, ponderile cele mai mari în numărul sosirilor şi al înnoptărilor au fost înregistrate de hoteluri: 47,5%, respectiv  57,0%, urmate de pensiunile agroturistice cu 31,7%, respectiv 26,2% în numărul sosirilor, respectiv al înnoptărilor pe total judeţ.  În această perioadă, cel mai mare număr de sosiri ale turiştilor s-a înregistrat în structurile de cazare din categoria 3 stele (22.845 sosiri, ceea ce reprezintă 63,3% din numărul sosirilor pe total judeţ), urmat de numărul sosirilor din structurile de cazare din categoria 4 stele (8.214 sosiri, ceea ce reprezintă 22,8% din numărul sosirilor pe total judeţ). Localitatea cea mai vizitată de turişti este Piatra Neamţ (30,0% din numărul total al sosirilor turiştilor înregistraţi în primele 4 luni ale anului 2014). Pe locul al doilea se află localitatea Roman (15,9% din numărul total al sosirilor turiştilor în judeţul Neamţ), pe locul al treilea localitatea Alexandru cel Bun (13,6% din numărul total al sosirilor turiştilor) şi pe locul al patrulea localitatea Ceahlău (9,2% din numărul total al sosirilor turiştilor).

piatra 05

Turiştii stau cam… două zile

Durata medie a şederii, în perioada analizată, pe total turişti a fost de 1,8 zile/turist, la turiştii români de 1,7 zile/turist şi la turiştii străini a fost de 2,1 zile/turist. Majoritatea vizitatorilor străini provine din ţări situate în Europa (86,5%). Din statele Uniunii Europene s-au înregistrat  67,5% din totalul sosirilor vizitatorilor străini în judeţul Neamţ. Numărul cel mai mare de turişti străini care au vizitat judeţul Neamţ în perioada ianuarie-aprilie 2014 provine din: Italia (24,1% din totalul turiştilor nerezidenţi), Polonia (10,1%), Germania (7,9%), Israel (7,4%). În perioada analizată, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, pe categorii de clasificare, cele mai mari creşteri ale numărului de sosiri s-au înregistrat la structurile de cazare din categoria 3 stele (cu 9,7%) şi la cele din categoria 4 stele (cu 7,8%).

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune a fost, în perioada 1.I.-30.IV.2014, de 13,6% pe total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, cu 3,3 puncte procentuale mai mare faţă de perioada 1.I.-30.IV.2013. În luna aprilie 2014, în activitatea de turism au funcţionat 164 structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică (care deţin certificat de clasificare aprobat de Autoritatea Naţională pentru Turism şi care au o capacitate de cazare de minimum 10 locuri-pat), cu un număr total de camere oferite turiştilor de 2.385 şi un număr total de locuri oferite turiştilor de 5.097. Capacitatea de  cazare turistică în funcţiune în luna aprilie 2014 a fost de 148.015 locuri-zile, cu 3,4% mai mare faţă de aceeaşi lună a anului 2013. Ponderea cea mai mare în totalul capacităţii de cazare turistică în funcţiune o deţin hotelurile (34,6%), urmate de pensiunile agroturistice (32,8%), iar restul tipurilor de structuri de cazare deţin 32,6%.

În luna aprilie 2014, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, pe total, sosirile în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au înregistrat creşteri cu 15,3%, iar înnoptările au înregistrat creşteri cu 21,1%. Sosirile turiştilor români în luna aprilie 2014 au reprezentat 92,7% din numărul total de sosiri (faţă de 93,9% în luna aprilie 2013), în timp ce sosirile turiştilor străini au reprezentat  7,3% (faţă de 6,1% în luna aprilie 2013). Comparativ cu luna aprilie 2013, numărul sosirilor turiştilor români a fost în creştere cu 14,0%, iar numărul sosirilor turiştilor străini în creştere cu 36,1%. Înnoptările  turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au înregistrat creşteri cu 19,9% în luna aprilie 2014 faţă de luna aprilie 2013, iar înnoptările turiştilor străini au înregistrat creşteri cu 36,4%. În luna aprilie 2014, turiştii din judeţul Neamţ au preferat cazarea în hoteluri (într-un procent de 44,5% din numărul sosirilor pe total judeţ) şi în pensiunile agroturistice (într-un procent de 31,6% din numărul sosirilor pe total judeţ). Din punct de vedere al categoriei de clasificare remarcăm că, într-un procent de 58,3%, turiştii care au vizitat judeţul Neamţ în luna aprilie 2014 s-au cazat în unităţile de cazare din categoria 3 stele.

Procentul cel mai mare de sosiri ale turiştilor străini s-a înregistrat în hotelurile din categoria 3 stele (42,3%), urmat de hotelurile de 4 stele (36,5%). În luna aprilie 2014, cei mai mulţi turişti străini au fost din: Italia (19,8%), Israel (12,2%),  Republica Moldova (9,7%) şi Germania (9,2%). Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune a fost, în luna aprilie 2014, de 15,2% pe total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, cu 2,2 puncte procentuale mai mare faţă de indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune din luna aprilie 2013. Pe structuri de primire turistică, indicele de utilizare netă cu valoarea cea mai mare s-a înregistrat la hoteluri (22,9%). (Statistică Neamţ)