muncitori (2)

Efectivul salariaţilor din economia judeţului la sfârşitul lunii iunie 2014 era de 78.646 persoane, în creştere cu 220 persoane faţă de luna mai 2014 şi în scădere cu 138 persoane faţă de luna iunie 2013. Din totalul salariaţilor, 3.203 persoane (4,1%) lucrau în agricultură, vânătoare şi servicii anexe; silvicultură şi pescuit, 28.592 persoane (36,3%) lucrau în industrie şi construcţii, iar 46.851 persoane (59,6%) lucrau în servicii.

Câştigul salarial mediu nominal brut realizat pe ansamblul economiei naţionale în luna iunie 2014 a fost de 2.334 lei/salariat, cu 0,3% mai mare faţă de luna mai 2014, iar cel net de 1.687 lei/salariat, în uşoară creştere faţă de luna mai 2014 cu 5 lei (+0,3%). În luna iunie 2014, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mare decât în luna precedentă, ca urmare a acordării de premii ocazionale, sume din profitul net, sume din alte fonduri (inclusiv tichete de masă şi tichete cadou), dar şi realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte). Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost determinate de acordarea, în luna mai, de premii ocazionale, sume din profitul net şi din alte fonduri.

De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net sunt cauzate şi de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte), precum şi de angajările de salariaţi cu câştiguri salariale mici, în unele activităţi economice. În sectorul bugetar s-au înregistrat uşoare fluctuaţii ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă, astfel: învăţământ (+0,4%), administraţie publică (-0,1%), sănătate şi asistenţă socială (-0,5%).

Indicele câştigului salarial real pentru luna iunie 2014, calculat ca raport între indicele câştigului salarial mediu nominal net şi indicele preţurilor de consum, a fost de 100,6% faţă de luna mai 2014 şi de 104,3% faţa de luna iunie 2013. În judeţul Neamţ, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 1700 lei/salariat, iar cel net de 1230 lei/salariat, fiind cu 1,0% mai mare faţă de câştigul salarial mediu nominal net realizat în luna mai 2014. (Z.C.H.)