pietricica turism

savinesti-industrie

Producţia industrială, creştere de aproape 8%
* cu toate acestea, cifra de afaceri a fost mai mică cu aproape 10 procente faţă de martie 2014
* producţia a fost mai scăzută în aprilie 2014 comparativ cu aprilie 2013

Producţia industrială (serie brută) realizată în luna aprilie 2014, comparativ cu luna martie 2014, a înregistrat o creştere cu 7,9%, determinată de realizarea unor producţii mai mari în toate sectoarele cu activitate principală de industrie. Majoritatea marilor grupe industriale a înregistrat creşteri ale producţiei faţă de luna martie 2014, doar producţia realizată de industria bunurilor de folosinţă îndelungată şi de industria bunurilor de capital a fost mai mică faţă de producţia realizată în luna precedentă. Comparativ cu luna aprilie 2013, producţia industrială (serie brută) realizată în luna aprilie 2014 a fost cu 3,1% mai mică, scădere determinată de realizarea unor producţii mai mici în industria extractivă şi în industria prelucrătoare.

Producţia realizată de industria bunurilor de uz curent şi de industria bunurilor de folosinţă îndelungată a fost mai mică faţă de producţia realizată în luna aprilie 2013, iar restul marilor grupe industriale a înregistrat creşteri ale producţiei realizate în luna aprilie 2014, comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent. Producţia industrială (serie brută) realizată în primele 4 luni din anul 2014 s-a situat peste nivelul celei realizate în aceeaşi perioadă din anul 2013 cu 2,4%, datorită creşterilor înregistrate de toate sectoarele cu activitate principală de industrie. Cu excepţia industriei bunurilor de uz curent care a înregistrat o scădere cu 8,3% şi a industriei bunurilor de capital care s-a situat cu 4,0% sub nivelul producţiei realizate în primele 4 luni din anul 2013, restul marilor grupe industriale a realizat producţii mai mari, semnificativă fiind creşterea din cadrul industriei bunurilor intermediare (+7,4%).

Cifra de afaceri

Cifra de afaceri realizată de întreprinderile cu activitate principală de industrie, în luna aprilie 2014, a fost cu 9,9% mai mică faţă de luna martie 2014, scădere înregistrată de industria prelucrătoare. Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna aprilie 2014, a fost cu 21,9% mai mică faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna corespunzătoare din anul precedent, datorită scăderii producţiei realizate în industria extractivă şi în industria prelucrătoare. În primele 4 luni din anul 2014, cifra de afaceri a unităţilor cu activitate principală de industrie a fost cu 0,4% mai mică faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent. Cifra de afaceri totală înregistrată pe primele 4 luni din anul 2014 a fost realizată în proporţie de 49,9% pe piaţa internă şi 50,1% pe piaţa externă. După structura pe clase de mărime a unităţilor care au participat la realizarea cifrei de afaceri, aceasta a fost realizată în proporţie de 17,0% de microîntreprinderi (0-9 salariaţi), 3,5% de întreprinderile mici (10-49 salariaţi), 27,1% de întreprinderile mijlocii (50–249 salariaţi) şi 52,4% de întreprinderile mari (peste 250 salariaţi). (Z.C.H.)