Şomaj mai scăzut în aprilie faţă de martie

Numărul şomerilor înregistraţi în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii aprilie 2014 era, potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ, de 11.565 persoane, din care 4362 (37,7%) femei. La sfârşitul lunii aprilie 2014, numărul şomerilor înregistraţi era cu 767 persoane mai mic faţă de luna martie 2014. Din numărul total al şomerilor, 7.867 persoane (68,0%) nu primeau nici un fel de ajutoare băneşti, aflându-se doar în evidenţă pentru căutarea unui loc de muncă. Ponderea şomerilor din judeţul Neamţ în totalul şomerilor înregistraţi pe ţară, la sfârşitul lunii aprilie 2014, era de  2,5%. Rata şomajului înregistrat, calculată în raport cu populaţia activă civilă totală, era în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii aprilie 2014 de 5,7% (6,1% în luna martie 2014). Pe ansamblul ţării, rata şomajului a fost de 5,1%, un număr de 18 judeţe având o rată a şomajului mai mare decât cea înregistrată în judeţul Neamţ. Ponderea şomerilor înregistraţi în populaţia stabilă în vârstă de 18 – 62 ani era de 3,24%, din care: în zona Târgu-Neamţ de 4,62%, în zona Roman de 3,55%, în zona Bicaz de 3,28%, în zona Poiana Teiului de 3,08%, iar în zona Piatra-Neamţ de 2,46%. (Z.C.H.)